Školení Programování

ProgramováníV oblasti školení programování nabízíme kurzy a školení na programovací jazyky C, C++, .NET Framework, Perl, Python, Ruby ale také kurzy Java a Java EE.
Tyto kurzy jsou vedeny profesionály, kteří denně s těmito programovacími jazyky pracují a školení jsou tak prokládána praktickými radami a zkušenostmi, se kterými se setkáte v ostrém provozu a které běžně v příručkách nenajdete. Tato přímá vazba vyučovaného know-how na praktické využití znalostí z našich školení ve vaší praxi není na dnešním trhu vzdělávání IT samozřejmostí.

Programování

Webové technologie

Java, Spring

GROOVY1
EJB

Kotlin

Python

.NET

C, C++

Rust, Go, Julia

OOA, UML

Perl

Ostatní

CUDA4