Rust - paralelní programování (RUST4)

Programování, Rust, Go, Julia

Dokážete pracovat s Rustem a chcete si ujasnit možnosti programování vícevláknových aplikací? Tvorba bezpečných a spolehlivých paralelních aplikací je jednou z jeho nejsilnějších stránek. Vedle práce ve více vláknech nabízí korutiny. Knihovna jménem Tokio pak nabízí plánovač a asynchronní vstupně-výstupní operace.

Vyzkoušíte si práci s korutinami, které umožňují psát asynchronní kód v zásadě stejným způsobem jako synchronní, a zbytek práce nechat na plánovači z knihovny Tokio. Pomocí korutin můžete psát jak jednovláknové aplikace, které zpracovávají různé vstupy, tak i vícevláknové aplikace, které efektivně využívají možnosti vašeho hardware.

Kurz je určený pro:

 • Programátory se zájmem o tvorbu paralelních aplikací/li>

Privátní školení a termíny na míru

Pro toto školení vzhledem k jeho specifičnosti v současné době nejsou vypisovány veřejné termíny. Primárně tento kurz realizujeme jako uzavřené firemní školení. V případě privátního kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.
Níže uvedená orientační cena na osobu je kalkulována v případě privátního školení pro 3-4 účastníky, a to při zachování standardní délky školení.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 •      Tvorba paralelních programů
  1. Rust 2018/2021
  2. Standardní knihovna
  3. Vlastnosti hardware
 •      Bezpečnostní funkce Rustu
  1. Omezení sdílení dat
  2. Statická kontrola kódu
  3. Předávání dat
 •      Paralelní vlákna
  1. Spouštění a čekání
  2. Vyzvednutí výsledků
  3. Úlohy a korutiny
 •      Komunikace mezi vlákny
  1. Předávání zpráv
  2. Producent a konzument
  3. Ukončení vlákna
 •      Souběh přístupů k paměti
  1. Současné zápisy
  2. Čtení zapisované paměti
  3. Paměťová koherence
 •      Atomické proměnné
  1. Přístup k proměnné
  2. Atomické operace
  3. Paměťové bariéry
 •      Korutiny a paralelismus
  1. Asynchronní kód
  2. Čekání na události
  3. Kooperativní úlohy
 •      Sdílené datové struktury
  1. Vyloučení souběhu
  2. Čekání na události
  3. Signalizace
Doporučený předchozí kurz:
Rust - generické programování (RUST3)
Doporučený následný kurz:
Rust - návrhové vzory (RUST5)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
18 400,00 Kč (22 264,00 Kč včetně 21% DPH)