Jediná volná cesta k dobré náladě, pokud jste ji ztratili, je zvesela se posadit a jednat a mluvit tak, jako byste už dobrou náladu měli. (James William)

Mapování potřeb dle vstupních znalostí

V rámci identifikace vzdělávacích potřeb máme vyvinuty diagnostické testy k nejběžnějším MS Office aplikacím. Posluchači si je mohou projít a ubezpečit se tak o svých vzdělávacích potřebách v konkrétních oblastech Office.
Forma těchto PRE testů je různá, záleží na požadavcích a dohodě se zadavatelem. Může se jednat od sebehodnocení formou výběru z jednotlivých osnov kurzů různé pokročilosti s naším následným zpracováním a rozdělením do skupin, až po sofistikované testy s automatickým vyhodnocením. Zde je však nutno posoudit vynaloženou aktivitu s výsledným efektem testování.
Naše bohaté zkušenosti v oboru vzdělávání dospělých vám však mohou být zárukou, že vám budeme schopni pomoci zařadit zaměstnance do kurzů se správnou úrovní pokročilosti.
Na druhé straně jsou naši zkušení lektoři vždy připraveni na začátku každého kurzu bleskovým průzkumem ověřit stávající znalosti studentů a tomu plně přizpůsobit náplň konkrétního kurzu.
Všechnu tuto součinnost při otestování a rozřazení studentů před začátkem školení s využitím našich materiálů a zkušeností vám v rámci realizace této zakázky nabízíme zcela zdarma.