Školení Kontejnery

Virtualizace a CloudKontejnery jsou standardizované a přenositelné balíčky aplikací. Tyto balíčky softwaru, označované jako kontejner, seskupují kód aplikace a související konfigurační soubory, knihovny a závislosti potřebné ke spuštění aplikace. Díky tomu mohou IT vývojáři bezproblémově nasazovat aplikace napříč prostředími.
Jedničkou v oblasti kontejnerizace aplikací je nástroj Docker. Existují však i alternativní produkty, které mohou být vhodnější ke specifickům účelům jako například běh celého systému.

Kontejnery