Cloud – postavte si vlastní IAAS cloud (CLD1)

Virtualizace a Cloud, Management

Tento kurs je navržen pro začátečníky, kteří si chtějí umět postavit svůj vlastní IAAS (Infrastructure As A Service) cloud. Unikátnost tohoto kurzu spočívá v použití co největšího podílu OpenSource řešení, integrací různého existujícího/nového hardwarového vybavení a integrací několika virtualizačních technologií do jediného funkčního celku. Po skončení kurzu by měl účastník míti dostatečné znalosti pro vybudování IAAS cloudu na existujícím HW, rozšíření o nový HW, zvládat nejčastější virtualizační technologie, pochopit ideu “High Availibility” a být schopen nasadit dané řešení v rámci libovolné síťové infrastruktury.

Privátní školení a termíny na míru

Z důvodu dlouhodobě nízké poptávky po tomto školení nejsou v současné době vypisovány termíny pro veřejnost. Je však možné zrealizovat školení jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.
Níže uvedená orientační cena na osobu je kalkulována v případě privátního školení pro 3-4 účastníky, a to při zachování standardní délky školení.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Design – návrh IAAS cloudu
  1. Cílem této části je provést detailní analýzu potřeb, existujících zdrojů a navrhnout IAAS cloud v závislosti na několika kritériích (cena, cena provozu, propustnost, dostupnost). Součástí designové části je seznámení s technologiemi použitelnými pro ukládání/přenos dat (iSCSI, ATAoverEthernet, NAS, SAN), síťovými prvky a jejich limitacemi, logiky redundantních topologií, vysoké dostupnosti. Dále se zde probírá několik dostupných virtualizačních technologií dostupných “for free” (KVM, XEN, VMWARE, VIRTUALBOX) a možností managementu daných technologií.
 • Příprava HW
  1. V této části se účastníci seznámí s dostupným HW, na kterém je jejich úkolem vytvořit a zprovoznit IAAS cloud. Neboť je kurz navržen s cílem minimalizovat náklady, dostane každý účastník na výběr z existujících síťových prvků/serverů. Po vybrání (na základě teoretických znalostí z designové části) hardware je potřeba vytvořit návrh cloudu pro daný specifický HW. Součástí této části je také testování hardware (propustnost switchů, rychlost datových uložišť a další)
 • Instalace SW
  1. Instalace potřebného software založeného na OpenSource technologiích
  2. Vytvoření/integrace datových uložišť
  3. Instalace požadovaných virtualizačních nástrojů
  4. Instalace hypervisora cloudu
  5. Vytvoření a testovaní “vysoké dostupnosti”, simulace selhání jednoho nodu
 • IAAS Cloud manager
  1. Instalace OpenNebula cloud manageru
  2. Správa uživatelských práv
  3. Test vysoké dostupnosti
  4. Připojování/správa dalších zdrojů do cloudu
  5. Údržba/upgrade běžícího cloudu
  6. Instalace síťových zdrojů
 • Virtuální stroje
  1. Poslední kapitola je navržena pro správu a údržbu virtuálních strojů
  2. Instalace virtuálního počítače a zajištění dostupnosti
  3. Přenositelnost za běhu mezi členy cloudu bez přerušení služby (doplněno potřebnými teoretickými znalostmi v oblasti fungování switchů, vlan, routerů)
  4. Klonování virtuálních strojů a zajištění jejich dostupnosti (s postupy jak vyřešit konflikty identického hardware)
Předpokládané znalosti:
Běžné znalosti linuxového správce sítě a síťových technologií.
Časový rozvrh:
5 dní (9:00hod. - 17:00hod.)