Jediná volná cesta k dobré náladě, pokud jste ji ztratili, je zvesela se posadit a jednat a mluvit tak, jako byste už dobrou náladu měli. (James William)

Testování výstupních znalostí

Našim klientům zdarma nabízíme možnost přetestování absolventů jednotlivých kurzů. Zpravidla tyto testy provádíme na závěr školení a s výsledky Vás po skončení kurzů seznámíme. Testy máme implementovány na našem on-line internetovém vzdělávacím portále, kde je možno po přihlášení test složit. K tomu zdarma nabízíme naši součinnost a podporu našeho organizačního i lektorského rýmu a posléze Vás seznámíme elektronicky s výsledky testů Vašich pracovníků.