Školení Linux Professional Institute

Unixové systémyLinux Professional Institute (LPI) je první a největší světový certifikační orgán pro Linux a open source, který je neutrální vůči dodavatelům. LPI poskytuje zkoušky v mnoha jazycích, má stovky školicích partnerů a certifikované odborníky ve více než 180 zemích a je také globálním certifikačním standardem a organizací pro podporu kariéry open source profesionálů.

Program LPI Approved Training Partner je zaměřen na vzdělávací společnosti, které prokazují vysokou úroveň angažovanosti ve prospěch LPI, a to používáním vzdělávacích materiálů LPI, certifikovaných instruktorů a dodržováním etického kodexu LPI pro školení a vzdělávací zázemí.

LPI Partner

ICT Pro je oficiálně schváleným vzdělávacím Platinovým partnerem LPI a zároveň autorizovaným testovacím centrem Pearson VUE. Díky tomu můžeme našim zákazníkům nabízet certifikační zkoušky LPI, včetně přípravných školení na tyto zkoušky.

Tato kategorie kurzů nabízí oficiální schválené školicí programy LPI v souladu se současnými požadavky na certifikace LPI.

Pro nabízené kurzy zajišťujeme trenéry, kteří jsou certifikováni v jednotlivých oblastech LPI, pro které školení nabízíme. Také školení a výukové materiály jsou uznávány společností LPI, takže naši studenti mohou na konci kurzu či po jeho ukončení složit certifikační zkoušku LPI.

Kromě cíleně zaměřeného přehledu zkouškových materiálů je účastníkům představena organizace a postup samotných zkoušek a účastníci jsou připravováni na zkouškové situace pomocí reálných testových otázek.

Linux Professional Institute