Síla myšlenky je neviditelná jako semeno, ze kterého vyroste obrovský strom. Je však příčinou viditelných změn v životě člověka. (L.N.Tolstoj)

Individuální konzultace

Školicí centrum ICT Pro pořádá kromě veřejných či privátních skupinových školení také individuální konzultace pro jednoho či dva studenty a zákaznické kurzy dle konkrétního zadání ze strany klientů. Kvalita těchto konzultací, individuálních i zákaznických kurzů je výrazně vyšší, neboť lektor, kromě termínu školení, přizpůsobí zejména náplň a tempo výuky přesně potřebám i vstupním znalostem posluchačů. Pro klienty je v případě těchto uzavřených školení a individuálních kurzů nejvýhodnější kalkulace na den a celou skupinu posluchačů. U kalkulace ceny pak závisí zejména na úrovni daného know-how, velikosti skupiny a dalších přímých nákladech na zajištění kurzu.

Náklady na materiály a knižní publikace jsou zpravidla zahrnuty v ceně kurzu. Tato kalkulační metoda je zároveň i transparentní a minimalizuje problémy s docházkou určitého limitního počtu posluchačů na kurz, zjednodušuje výpočet množstevních slev apod.

Pořádáme i tzv. workshopy, což jsou zpravidla kratší intenzivní obsahové celky bohaté právě na praktickou část výuky a aktivní účast studentů, kteří často do výuky přinášejí svoje každodenní pracovní úkoly, na jejichž řešení se potřebují při školení zaměřit.

Jednou z forem individuálního přístupu je i zkrácení běžných kurzů na méně dnů, přičemž je kladen důraz na to, aby to v žádném případě neohrozilo kvalitu školení a jeho obsahovou náplň.

Nabízíme i možnost školení přímo u zákazníka s individuální cenovou kalkulací, které šetří náklady na dojíždění a případné ubytování studentů.

V případě potřeby nebo zájmu našich klientů jsme připraveni naše kurzy realizovat v anglickém jazyce. Většina našich školitelů má s vedením svých školení v tomto jazyce mnoho zkušeností.