Školení C, C++

ProgramováníVítejte v sekci klasických kompilovaných programovacích jazyků. Zatímco v aplikačním světě tyto jazyky postupně ustupují, stále jsou silné v průmyslovém nasazení, operačních systémech a jako základ vyšších programovacích jazyků a jejich knihoven.

Programovací jazyk C je tu s námi již půl století a stále představuje standard nejen pro unixové operační systémy. Zůstává relativně stabilní a kromě zavedení programování ve vláknech se mu dostává jen minimálních úprav. Mladší C++ se naopak neustále vyvíjí a usadilo se především v průmyslových aplikacích. Lze očekávat, že tu s námi oba jazyky ještě dlouho budou.

C, C++

Vybrané zákaznické reference

Siemens, s.r.o., Lukáš S.
C++ – Návrhové vzory ( CPP3)
"Velmi přínosné školení. Praktické ukázky různých návrhových vzorů, které jistě pomůžou při udržování našeho kódu do budoucna."
ERA a.s., Libor M.
C++ – Paralelní programování ( CPP4)
"Kurz splnil má očekávání. Srozumitelný a jasný výklad probírané problematiky s odkazem na praxi."
ERA a.s., Vladimír N.
C++ – Paralelní programování ( CPP4)
"Vzhledem k obtížnosti a šíři tématu se lektor velice profesionálně orientoval, srovnání s jinými programovacími jazyky."
Digiteq Automotive s.r.o., Jan H.
C++ – Pokročilé programování ( CPP2)
"Největším přínosem byly praktické zkušenosti z praxe a cvičení"
Digiteq Automotive s.r.o., Jan H.
C++ – Pokročilé programování ( CPP2)
"Oproti základnímu kurzu mi přišlo lepší zadání cvičení. Nebyl jsem z nich zmatený. Nevím, jestli došlo k nějaké změně, nebo je to jen náhoda, každopádně to bylo lepší. Zbytek kurzu byl ve stejné (tedy dobré) kvalitě jako začátečnický kurz. Osobní přístup lektora mi velmi vyhovoval."
Digiteq Automotive s.r.o., David S.
C++ – Pokročilé programování ( CPP2)
"Velmi zajímavé praktické příklady, jednotlivá témata byla rozebrána dostatečně do hloubky. Po celou dobu školení byl prostor pro dotazy, což hodnotím velice kladně. A to vše v příjemném prostředí s možností drobného občerstvení."
Digiteq Automotive s.r.o., David S.
C++ – Základy Programování ( CPP1)
"Školení splnilo má očekávání. Výklad byl srozumitelný. Zázemí bylo velice příjemné."
ERA a.s., Jakub Š.
C++ – Návrhové vzory ( CPP3)
"Školitel je v dané problematice zjevně erudovaný. Je pohotový a flexibilní (reakce na dotazy atd). Návrhové vzory probrány podrobně a dostatečně na konkrétních příkladech i přeneseny do kódu."
ERA a.s., Libor M.
C++ – Pokročilé programování ( CPP2)
"Kurz splnil mé očekávání."
Advantech Czech s.r.o., Marek P.
C++ – Základy Programování ( CPP1)
"Jsem plně spokojen, těším se na pokračující kurz."
JABLOTRON CONTROLS s.r.o., Stanislav K.
C++ – Návrhové vzory ( CPP3)
"Chválím dobré praktické ukázky kódu, osobní přístup, postřehy z praxe."
Digiteq Automotive s.r.o., Jan Č.
C++ – Návrhové vzory ( CPP3)
"Zatím nejlepší školení na kterém jsem byl. Dávám vše za 1, byl jsem moc spokojen. Děkuji"
CertiCon a.s., Miroslav K.
C++ – Základy Programování ( CPP1)
"Hodnotím veľmi pozitívne."
Správa železnic, státní organizace, Libor B.
C++ – Základy Programování ( CPP1)
"Školení pro mne bylo přínosem, seznámil jsem se základy objektového programování. Praktické příklady mi umožnily ihned použít získané vědomosti."
Wittmann Battenfeld CZ spo. s.r.o, Aleš B.
Jazyk C – Základy programování ( C1)
"Spokojen, školení splnilo očekávání."
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, David J.
Jazyk C – Základy programování ( C1)
"Kurz podle sylabu obsahoval vše co měl. Velká využitelnost při správě modelů pojišťoven."
APATOR METRA s.r.o., Václav K.
Jazyk C – Základy programování ( C1)
"Celkově hodnotím kurz jako přínosný. Nižší hodnocení v některých je dáno tím, že jako začátečník v C/C++ bych uvítal důkladnější procvičení, které by ale zřejmě bylo nad rámec kurzu."
Správa železnic, státní organizace, Libor B.
Jazyk C – Základy programování ( C1)
"Kurz byl pro mne přínosný - doplnil jsem si znalosti o jazyku C."
IMI International s.r.o., Miroslav K.
Jazyk C – Základy programování ( C1)
"Přístup na školení je velmi individuální. Celkově "palec nahoru"."
RETIA, a.s., Vojtěch P.
C++ – Základy Programování ( CPP1)
"Oceňuji praktickou ukázku dané problematiky na dobrých příkladech."
ON Semiconductor Slovakia a.s., Gabriel N.
C++ – Základy Programování ( CPP1)
"Rozsah a odbornosť kurzu boli viac ako uspokojivé. Informácie boli jasne a zrozumiteľne podané. "
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Radim A.
C++ – Základy Programování ( CPP1)
"Školitel si výborně poradil s velkým rozsahem látky C++, poskytl dobrý přehled prakticky všeho, co bych čekal. Výborně reaguje na dotazy a okamžitě sype z rukávu praktické příklady. Je znát, že se nemusel připravovat den předem. Více toho v rámci dvou dní c++ nestihne přenést asi nikdo."