Školení Kubernetes

Virtualizace a CloudKubernetes je nejčastěji využívaný nástroj k automatizovanému zavádění, údržbě a škálování kontejnerizovaných aplikací, činnosti souhrně označované jako orchestrace. V praxi umožňuje efektivně využívat kapacitu serverů, reagovat na podněty, vypínat staré verze a nahrazovat je novými, apod.

Kubernetes