Certified Kubernetes Application Developer (CKAD)

Virtualizace a Cloud, Kubernetes

Kurz seznamuje s architekturou a základy Kubernetes, open-source platformy pro orchestraci kontejnerů. Vysvětlíme si architekturu Kubernetes a podíváme se na jeho administraci. Na praktických příkladech si ukážeme stavební bloky aplikací a možnosti jejich modifikace.

Kurz se částečně obsahově překrývá se školením KUBER1. Navíc obsahuje témata, která jsou součástí certifikační zkoušky Certified Kubernetes Application Developer. Součástí školení je zahraniční publikace k této zkoušce. Certifikační zkouška není v ceně školení.

Toto školení vám pomůže:

 • Seznámit se s architekturou a základní administrací Kubernetes
 • Nasazovat a spravovat kontejnery v prostředí K8s

KDO BY SE MĚL KURZU ZÚČASTNIT?

 • Vývojáři i administrátoři, kteří se potřebují seznámit s orchestrací pomocí K8s
 • Všichni, kteří chtějí složit zkoušku CKAD

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Kontejnery
  1. Kontejnery a image
  2. Více-kontejnerové aplikace
 • Architektura Kubernetes
  1. Control plane
  2. Worker node
  3. Controller manager
  4. Scheduler
  5. API
  6. Kubectl
  7. Etcd
  8. Kube-proxy
  9. Kubelet
  10. Podman/Crictl/Docker
 • Deployment jednoduché aplikace
 • Kubernetes objekty
  1. YAML a definice zdrojů
  2. Deployments
  3. ReplicaSets
  4. DaemonSets
  5. Pods
  6. Services
  7. Namespaces a Resource Quotas
  8. Context a autentikace
  9. Kubernetes dashboard
 • Management prostředí v Kubernetes
  1. Selectors
  2. Labels
  3. Health checks
  4. Annotations
 • Úložiště
  1. Storage Classes
  2. PV, PVC
  3. Použití PV, PVC v podech
 • Síťová pravidla
  1. NetworkPolicies
 • Složitější aplikace
  1. Configmaps
  2. Secrets
 • Jak se k aplikaci dostat zvenku
  1. Ingress
 • Vlastní definice, CRD
 • Jednorázové operace a periodické jednorázové operace
  1. Jobs
  2. Cronjobs
 • Řešení problémů
  1. Logy
  2. Eventy, události
 • Ukázkové deploymenty aplikací
 • Na jakých platformách je možné se učit Kubernetes
 • Co Kubernetes a produkční prostředí?
Předpokládané znalosti:
Podman/Docker na úrovni kurzu DCKR1
Doporučený předchozí kurz:
Docker - tvorba a nasazení kontejnerových aplikací (DCKR1)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
26 800,00 Kč (32 428,00 Kč včetně 21% DPH)
Jazyk:
Česky

Vybrané zákaznické reference

LearnQuest s.r.o., Arne R.
Certified Kubernetes Application Developer ( CKAD)
"Very knowledgeable teacher. Although I knew the basics upfront, he provided enough in-depth knowledge behind the abstractions to make the class interesting. Covered a lot of ground in just a few days. It would have been better if minikube would have come pre-installed on the VMs. We didn't learn much by installing it and it took quite some time debugging. Also please next time send a calendar invite :). All in all great course, thanks"