Školení Docker

Virtualizace a CloudDocker je technologie, která usnadňuje proces vývoje, testování a provozování softwaru a to pomocí izolace aplikací do kontejnerů. Výhodou je tedy úspora zdrojů bez nutnosti virtualizace celého operačního systému. Docker je možné provozovat v prostředí Linux i Windows.

Docker

Vybrané zákaznické reference

České radiokomunikace a.s., Martin K.
Základy Dockeru ( DCKR1)
"Oceňuji kvalifikovanost a odbornou znalost lektora. Za přínos považuji celkový náhled do probíraného tématu."