DevOps - automatizace pomocí CI/CD (DEVOPS)

Virtualizace a Cloud, Kubernetes

Vyvíjíte software? Chcete automaticky testovat? Potřebujete automatizaci vašich IT procesů? Chcete zjistit více o CI/CD pipelinách a kdy a jak je použít? Pak je tento kurz pro vás! Vyzkoušíme si automaticky otestovat software pomocí napsaných testů, vytvořit Docker image, ten pak poslat do registry a využijeme GitOps pro nasazení do produkce běžící v Kubernetes.

TOTO ŠKOLENÍ VÁM POMŮŽE:

 • Vyzkoušet si implementaci automatizačních CI/CD pipelines v Gitalbu nebo Githubu, popř. Jenkins, Bitbucketu
 • Vyzkoušet si testy pomocí Cypress (pro webové aplikace), popř. vlastních testů napsaných na míru danému softwaru
 • Vyzkoušet si práci s GitOps a Kubernetes

KDO BY SE MĚL KURZU ZÚČASTNIT?

 • Administrátoři automatizace a vývojáři, kteří chtějí automatizovat testování/nasazování aplikací

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Seznámení s automatizací pomocí CI/CD
 • Nástroje pro CI/CD
  1. Gitlab
  2. Github
  3. Bitbucket
  4. Jenkins
 • Překlopení git repozitáře se softwarem do automatizovaného procesu testování a sestavení Docker image
 • Využití Gitops nástroje (např. ArgoCD) pro nasazení do produkce v Kubernetes
Předpokládané znalosti:
Linux, Docker, Docker Compose
Doporučený předchozí kurz:
Docker a Podman - tvorba a nasazení kontejnerových aplikací (DCKR1)
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
8 800,00 Kč (10 648,00 Kč včetně 21% DPH)