Přípravný workshop ke zkoušce LPI Linux Essentials 010 (LPIE1)

Unixové systémy, Linux Professional Institute

Tento certifikační workshop LPI nabízí intenzivní přípravu na certifikační zkoušku Linux Essentials (010).

Začínající správci systému Linux získají porozumění oboru Linux a open source a znalosti nejoblíbenějších open source aplikací. Budou rozumět hlavním komponentám operačního systému Linux a budou mít technickou zdatnost pro práci v příkazovém řádku systému Linux. Účastníci také získají základní znalosti o zabezpečení a tématech souvisejících se správou uživatelů/skupin, oprávnění atd.

Kromě cíleně zaměřeného přehledu zkouškové látky je představena organizace a postup samotných zkoušek a účastníci jsou připraveni na zkouškové situace pomocí realistických testových otázek.

Tento přípravný kurz vám pomůže:

 • Získat přehled o FOSS, různých komunitách a licencích
 • Získat znalosti o open source aplikacích na pracovišti ve vztahu k jejich uzavřeným ekvivalentům
 • Pracovat v příkazovém řádku systému Linux a se soubory
 • Pochopit základní pojmy týkající se hardwaru, procesů, programů a součástí operačního systému Linux
 • Vytvářet a obnovovat komprimovaných záloh a archivů
 • Spravovat zabezpečení systému, uživatelů/skupin a oprávnění k souborům pro veřejné a soukromé adresáře
 • Naučit se vytvářet a spouštět jednoduché skripty
 • Kdo by se měl zúčastnit?

  • Začínající a mírně pokročilí správci systému Linux
  • Správci Linuxu s praktickými zkušenostmi s Linuxem v hodnotě kratší než 3 měsíce
   • Forma výuky

    forma výuky

    Vzdělávací program je realizován online formou i prezenčně.

    Kurz zahrnuje praktická cvičení, přípravné testové otázky a praktické úkoly.

    Účastníci jsou motivováni ke komunikaci se školitelem a zapojení se do diskuze při provádění cvičení a při účasti na praktických labech.

    Kurz nabízí přehled zkouškových materiálů a vysvětluje organizaci a postup samotných zkoušek.

    Předpoklady

    Hlavním předpokladem pro účast na tomto školení je mít obecné znalosti správy pracovní stanice a obecný přehled o sítích.

    Lokalita, termín kurzu

    Kontaktujte nás

    Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

    Náplň kurzu:

    Skrýt detaily
    • Linuxová komunita a kariéra v oblasti otevřeného softwaru
     1. Vývoj Linuxu a populární operační systémy
     2. Hlavní aplikace s otevřeným zdrojovým kódem
     3. Open Source software a licencování
     4. ICT dovednosti a práce v Linuxu
    • Jak se orientovat v systému Linux
     1. Základy příkazového řádku
     2. Použití příkazového řádku k získání nápovědy
     3. Používání adresářů a vytváření seznamů souborů
     4. Vytváření, přesouvání a mazání souborů
    • Síla příkazového řádku
     1. Archivace souborů v příkazovém řádku
     2. Vyhledávání a extrakce dat ze souborů
     3. Převod příkazů do skriptu
    • Operační systém Linux
     1. Výběr operačního systému
     2. Porozumění hardwaru počítače
     3. Kde jsou uložena data
     4. Počítač v síti
    • Zabezpečení a oprávnění k souborům
     1. Základní zabezpečení a identifikace typů uživatelů
     2. Vytváření uživatelů a skupin
     3. Správa oprávnění a vlastnictví souborů
     4. Speciální adresáře a soubory
    Doporučený předchozí kurz:
    Linux – základy používání systému (LNXU)
    Doporučený následný kurz:
    Přípravný workshop na certifikaci Linux Professional Institute I (101): LPIC-1 (LPIC101)
    Časový rozvrh:
    3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
    Cena za osobu:
    12 000,00 Kč (14 520,00 Kč včetně 21% DPH)

    Školitel

    Radovan Slechticky

    Radovan Slechtický je zkušený školitel a odborník na informační technologie s více než dvacetiletou praxí.

    Vyniká v oblasti IBM AIX, Linuxu, MS Windows, sítí, úložišť, vysoké dostupnosti, výkonu, shellového programování a také v oblasti různých konzultací a dodávek projektových služeb v oblasti IT.

    Mimo to je nejen erudovaným odborníkem s širokou škálou znalostí a získaných certifikací, ale školená témata také denně procvičuje ve své profesní kariéře.

    Mezi jeho referenční projekty patří služby pro řadu firemních zákazníků, jako jsou IBM Česká republika, Oracle Česká republika, RWE Transgas, ON Semiconductor Slovakia, Wienerberger, Bull, T-Mobile Czech Republic, Foxconn atd.

    Reference

    Jednoznačně obdivuji obrovský rozsah znalostí pana Slechtického a jeho schopnost podat informace v co nejsrozumitelnější a nejstrukturovanější podobě.