Rust - generické programování (RUST3)

Programování, Rust, Go, Julia

Dokážete už psát běžné aplikace v Rustu a chcete se posunout na úroveň tvůrců knihoven? Přijďte si vyzkoušet práci s generickým kódem a abstraktními rozhraními. Datový model Rustu je natolik striktní, že se generické datové typy ze standardní knihovny používají i na tak běžné věci jako volitelné atributy nebo nulovatelné reference.

Vyzkoušíte si tvorbu nástrojů na stejné úrovni jako najdete například ve standardní knihovně. Pomocí typových parametrů můžete psát generický kód i generické datové struktury. Na rozdíl od toho v C++ je generický datový model stejně striktní jako v případě dynamického polymorfismu a používá i stejné definice rozhraní.

Kurz je určený pro:

 • Programátory se zájmem o tvorbu knihoven

Privátní školení a termíny na míru

Pro toto školení vzhledem k jeho specifičnosti v současné době nejsou vypisovány veřejné termíny. Primárně tento kurz realizujeme jako uzavřené firemní školení. V případě privátního kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.
Níže uvedená orientační cena na osobu je kalkulována v případě privátního školení pro 3-4 účastníky, a to při zachování standardní délky školení.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Tvorba generických knihoven
  1. Rust 2018/2021
  2. Algoritmy a datové struktury
  3. Znovupoužitelný kód
 • Metaprogramování
  1. Generika v Rustu
  2. Typové parametry
  3. Generický kód
 • Generika a polymorfismus
  1. Jednotný systém traits
  2. Monomorfizace
  3. Dynamický výběr
 • Generické funkce
  1. Dosazování typů
  2. Rozsahy platností
  3. Chyby při kompilaci
 • Generické struktury
  1. Implementace
  2. Přidružené typy
  3. Kompozice generik
 • Implementace kontejnerů
  1. Uložení dat
  2. Počítání referencí
  3. Iterátory
 • Implementace algoritmů
  1. Souvislá data
  2. Iterátory
  3. Pomocné traits
 • Optimalizace
  1. Využití vlastností jazyka
  2. Přesouvání a kopírování
  3. Alokace paměti
Doporučený předchozí kurz:
Rust - pokročilé programování (RUST2)
Doporučený následný kurz:
Rust - paralelní programování (RUST4)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
18 400,00 Kč (22 264,00 Kč včetně 21% DPH)