Rust - návrhové vzory (RUST5)

Programování, Rust, Go, Julia

Máte už zvládnutý Rust a jeho vlastnosti, a rádi byste se podívali na návrh software? Rust se neřadí mezi objektově orientované jazyky, protože nenabízí datovou dědičnost. Na druhou stranu umožňuje definovat abstraktní rozhraní a na jeho základě postavený polymorfismus. Díky tomu můžete aplikovat většinu objektově orientovaných návrhových vzorů, ale i další zajímavé techniky.

Vyzkoušejte si známé a zavedené postupy ze světa objektově orientovaného programování a zajímavé alternativní přístupy. Jak už víte, v Rustu se občas musí dělat věci trochu jinak. Přijďte se pobavit, v čem je návrh aplikací stejný jako v C++ a jiných jazycích, a kde má spíše smysl se odchýlit. Přineste si vlastní příklady a nápady k rozebrání.

Kurz je určený pro:

 • Programátory se zájmem o návrh software

Privátní školení a termíny na míru

Pro toto školení vzhledem k jeho specifičnosti v současné době nejsou vypisovány veřejné termíny. Primárně tento kurz realizujeme jako uzavřené firemní školení. V případě privátního kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.
Níže uvedená orientační cena na osobu je kalkulována v případě privátního školení pro 3-4 účastníky, a to při zachování standardní délky školení.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Architektura programu
  1. Objektově orientovaný návrh
  2. Zavedené návrhové vzory
  3. Závislosti mezi objekty
 • Návrhové principy
  1. SOLID a objektový návrh
  2. Srozumitelný a udržitelný software
  3. Bezproblémová rozšiřitelnost
 • Základní nástroje
  1. Kompozice a chytré ukazatele
  2. Dynamický polymorfismus
  3. Generické programování
 • Vytváření instancí (creational patterns)
  1. Továrna (factory)
  2. Stavitel (builder)
  3. Jedináček (singleton)
  4. Prototyp (prototype)
 • Strukturální vzory (structural patterns)
  1. Most (bridge)
  2. Fasáda (facade)
  3. Adaptér (adapter)
  4. Dekorátor (decorator)
  5. Zástupce (proxy)
 • Vzory chování instance (behavioral patterns)
  1. Řetěz zodpovědnosti (chain of responsibility)
  2. Příkaz (command)
  3. Iterátor (iterator)
  4. Generátor (generator)
  5. Prostředník (mediator)
  6. Pozorovatel (observer)
  7. Návštěvník (visitor)
  8. Šablonová metoda (template method)
 • Obecná doporučení
  1. Výběr ze známých vzorů
  2. Hledání vlastních vzorů
  3. Využití nástrojů jazyka
  4. Stabilita rozhraní knihoven
Doporučený předchozí kurz:
Rust - paralelní programování (RUST4)
Doporučený následný kurz:
Rust - nebezpečné programování (RUST6)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
18 400,00 Kč (22 264,00 Kč včetně 21% DPH)