Modelovaní UML pomoci AI (UMLAI1)

Programování, OOA, UML

Využijte síly UML (Unified Modeling Language) společně s inovativními nástroji PlantUML a ChatGPT. UML se během posledních 25 let stalo základním nástrojem pro vizualizaci, specifikaci, konstrukci a dokumentaci artefaktů vývoje softwaru.

V našem kurzu Vás provedeme světem UML diagramů a ukážeme, jak tyto koncepty využít při vývoji software. Kurz se soustředí na praktické příklady a demonstruje, jak PlantUML - nástroj pro tvorbu UML diagramů - a ChatGPT - pokročilý AI konverzační model od OpenAI - mohou výrazně zjednodušit a zrychlit proces modelování. Připojte se k nám a naučte se, jak tyto nástroje efektivně využívat ve vaší práci.

TOTO ŠKOLENÍ VÁM POMŮŽE:

 • Získat kontext opakování fází SW projektu
 • Pochopit úlohu analýzy v SW projektech a proč se používá modelování
 • Získat rychlý pohled do historie jazyka UML
 • Seznámit se nejčastěji využívanými modely/diagramy

KDO BY SE MĚL KURZU ZÚČASTNIT?

 • Projektoví manažeři, kteří potřebují v přiměřené míře rozumět pracovním prostředkům pracovníků na projektu
 • IT analytici, kteří se zatím s UML nesetkali. A někdy je snad i odradilo množství informací, které v současnosti k UML existuje
 • Business analytici, kteří si hodlají vylepšit a zpřesnit výrazové možnosti
 • Programátoři, kteří chtějí být partneři analytiků při přebírání jejich výsledků

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do UML 
  1. Historie a význam UML 
  2. Přehled základních prvků UML 
  3. Jak UML pomáhá v softwarovém vývoji 
 • Seznámení s PlantUML  
  1. Instalace a konfigurace PlantUML 
  2. Základy syntaxe PlantUML 
  3. Vytváření základních UML diagramů v PlantUML 
 • Seznámení s ChatGPT 
  1. Co je ChatGPT a jak funguje 
  2. Jak může ChatGPT pomoci v procesu modelování a analýzy 
 • Modelovaní Požadavku
  1. Sběr požadavků je prvním a klíčovým krokem každého procesu vývoje
  2. UseCase Diagram 
  3. Diagram aktivit 
 • Analýza požadavků: 
  1. Analytický diagram tříd, a model objektů 
  2. Model balíčků 
  3. Sekvenční diagram  
  4. Stavový diagram 
  5. Object diagram  
 • Návrh software
  1. Model/diagram tříd, model/diagram objektů 
  2. Diagram komponent 
  3. Deployment diagram 
  4. Timing diagram 
 • Další non-uml diagramy
  1. ERD - Entitně relační diagram 
  2. Modelování struktur a závislosti (WBS, MindMap) 
  3. Gantt Diagram 
  4. Modelování datových struktur (JSON) 
  5. Wireframe 
 • Jak funguje UML v praxi 
  1. Jak se UML diagramy využívají v různých fázích softwarového vývoje 
  2. Jak lze UML efektivně integrovat do workflow vývojového týmu 
  3. Případové studie a diskuze 
 • Závěr 
  1. Shrnutí a přehled klíčových bodů 
  2. Doporučené zdroje pro další studium 
  3. Diskuze a odpovědi na otázky účastníků 
  4. Feedback a zhodnocení kurzu 
Předpokládané znalosti:
Znalost HTML, CSS a základů jazyka JavaScript.
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
9 800,00 Kč (11 858,00 Kč včetně 21% DPH)
Jazyk:
Česky