Visual Basic .NET - pokročilé techniky programování (VB2)

Microsoft, Programování

Cílem kurzu je seznámit mírně zkušené programátory, používající prostředí .NET frameworku, s jeho hlubším fungováním, a postupně si projít techniky objektově orientovaného programování v tomto jazyce. VB.NET je plnohodnotným programovacím jazykem se stejnými možnostmi jako C#. Programátoři se seznámí s novými konstrukty jazyka, staršími i novějšími technologiemi a různými dalšími technikami, které tento programovací jazyk nativně podporuje. Závěr kurzu se věnuje praktickému představení a seznámení se s technologiemi, které se využívají v každodenním profesionálním programování. Znalosti kurzu jsou přímo využitelné pro desktopový i webový vývoj, ale i pro ty, kteří zvažují přechod z Accessu a excelovských maker na plnohodnotnou aplikaci.

Privátní školení a termíny na míru

Z důvodu dlouhodobě nízké poptávky po tomto školení nejsou v současné době vypisovány termíny pro veřejnost. Je však možné zrealizovat školení jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Konstrukty jazyka VB.NET
  1. Proměnné, jejich scope a konverze typů
  2. Výrazy a operátory
  3. Vytváření a používání polí
  4. Cykly a podmínky
  5. Deklarace a volání metod
  6. Volitelné a výstupní parametry metod
  7. Overloading metod
  8. Refactoring metod
  9. Automatizované testování metod
 • Zpracování chyb
  1. Odchytávání a ošetřování výjimek
  2. Vlastní výjimky a hierarchie výjimek
  3. Kontrola přetečení hodnoty
 • Práce se souborovým systémem
  1. Práce se soubory a adresáři
  2. Použití streamů
 • Vytváření vlastních typů
  1. Výčty
  2. Třídy
  3. Struktury
  4. Referenční vs. datové typy
  5. Nullable types
 • Objektové programování ve VB.NET
  1. Změny v zapouzdření tříd - private, public, friend, protected
  2. Statické třídy, metody a pole
  3. Extension metody
  4. Dědění ze tříd a změny v dědění
  5. Práce s interface-ami
  6. Třídy MustInherit a NonInheritable
  7. Partial třídy a metody
  8. Změny v životním cyklu objektů
  9. Garbage collection
  10. Zapouzdření dat pomocí vlastností (properties) tříd
  11. Indexer
  12. Přetěžování operátorů
  13. Operátory implicitní a explicitní konverze
 • Pokročilé techniky
  1. Vytváření a používání delegátů
  2. Anonymní metody
  3. Lambda expressions
  4. Zpracování událostí
  5. Kolekce
  6. Generické typy, metody a delegáti
  7. Kovariance a kontravariance
  8. Enumerátory a iterátory
 • Přehled dalších možností .NET frameworku
  1. Úvod do technologie LINQ
  2. Dynamické objekty a DLR
  3. Asynchronní programování
  4. Paralelní programování
  5. Lazy code
  6. Databázové zpracování využitím ADO.NET
  7. Web services
  8. Práce se sítí
  9. Práce s XML
  10. Serializace a deserializace
  11. Integrace s Win32 API a Unmanaged kód
  12. Integrace s rozhraním COM
  13. Migrace aplikací z VB6, VBA a VBS na VB.NET
Předpokládané znalosti:
Programování ve Visual Basicu .NET na úrovni kurzu VB1. Vhodné je mít základy objektově orientovaného programování.
Doporučený předchozí kurz:
Visual Basic .NET - úvod do programování (VB1)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)

Vybrané zákaznické reference

OEZ s.r.o., Jiří Z.
Visual Basic .NET - pokročilé techniky programování ( VB2)
"Z kurzu jsem nadšený, několikrát předčil má očekávání a pomohl mi prohloubit znalosti. Oceňuji otevření i pouze pro dva účastníky."