Visual Basic .NET - úvod do programování (VB1)

Microsoft, Programování

Školení je určeno zájemcům o programování v jazyce Visual Basic .NET. Tento jazyk je určen pro vývoj programů v prostředí Windows. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni vytvářet formulářové programy pro operační systém Windows.

Privátní školení a termíny na míru

Z důvodu dlouhodobě nízké poptávky po tomto školení nejsou v současné době vypisovány termíny pro veřejnost. Je však možné zrealizovat školení jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Vývojové prostředí
  1. Seznámení s pracovním prostředím
  2. Základní operace: Zápis a editace kódu
  3. Používání objektů modulů, formulářů a tříd
  4. První program, vytvoření EXE souboru
 • Základní témata
  1. Proměnné, typy dat, deklarace
  2. Práce s textovými proměnnými
 • Formulář a ovládací prvky
  1. Vlastnosti a události formuláře
  2. Základní ovládací prvky, vlastnosti, metody a události
 • Nabídka a panely nástrojů
  1. Vytvoření položek
  2. Přístupové klávesy
  3. Události menu a panelu nástrojů
 • Matematika
  1. Základní výpočty
  2. Pokročilé výpočty
  3. Matematika a funkce Frameworku
 • Větvení programu
  1. Podmíněné příkazy If-Then, Select Case
  2. Cykly For-Next, Do-Loop
  3. Události menu a panelu nástrojů
 • Pole proměnných
  1. Statická pole
  2. Dynamické pole
  3. Načítání a řazení prvků pole
 • Ladění programu a ošetření chyb
  1. Krokování, ladící okna, testování proměnných
  2. Ignorace chyb, chybový handler
  3. Ošetření strukturou Try-Catch
 • Kolekce a práce s nimi
  1. Kolekce Controls
  2. Vytvoření uživatelské kolekce
 • Obor názvů - jmenné prostory
  1. Objekt My
 • Grafika
  1. Souřadnice formuláře, Systém.Drawing.Graphics
  2. Animace, grafika a text na formulář
  3. Kreslení myší na formulář
 • Vytvoření úplné aplikace Poznámkový blok
  1. Dceřinná a rodičovská okna MDI
  2. Menu a panely nástrojů MDI
  3. Dialogová okna pro otevření a uložení textových souborů
  4. Práce se schránkou
 • Databáze
  1. Připojení dat ADO.NET
  2. Načtení dat do ovládacích prvků formuláře
  3. Třídení a filtrování dat
Předpokládané znalosti:
Znalost prostředí MS Windows.
Doporučený následný kurz:
Visual Basic .NET - pokročilé techniky programování (VB2)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
,00 Kč ( ,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

OTIS a.s., Václav Z.
Visual Basic .NET - úvod do programování ( VB1)
"Výborné vysvětlení, rozsáhlé znalosti školitele, ochota vysvětlovat. Spokojenost."
OTIS a.s., Tomáš B.
Visual Basic .NET - úvod do programování ( VB1)
"Pochopení OOP, syntaxe a lepší psaní kódu. Lektor byl znalý a dokázal řešit případné problémy za běhu."
Kostal CR, spol s r.o., Jaroslav C.
Visual Basic .NET - úvod do programování ( VB1)
"Naučil jsem se zakladní práci s Visual Studiem, základy .NET a SQL, které mi velmi pomůžou při mé práci. Líbil se mi přátelský přístup lektora a jeho srozumitelné vysvětlování."
Kostal CR, spol s r.o., Jan J.
Visual Basic .NET - úvod do programování ( VB1)
"Školení mi přineslo základní znalosti VB.net. S lektorem jsem byl velice spokojen."
Kostal CR, spol s r.o., Leoš J.
Visual Basic .NET - úvod do programování ( VB1)
"Obecný rozhled ve VB ,kdy jsem dostal dobrý základ k pokračování."
Mubea IT Spring Wire s.r.o., Tomáš J.
Visual Basic .NET - úvod do programování ( VB1)
"Dojem velmi dobrý, konečně člověk viděl, jak vlastně na to."