Visual Basic .NET - úvod do programování (VB1)

Microsoft, Programování

Školení je určeno zájemcům o programování v jazyce Visual Basic .NET. Tento jazyk je určen pro vývoj programů v prostředí Windows. Je to moderní objektově orientovaný jazyk, který má velkou základnu vývojářů po celém světě. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni vytvářet formulářové programy pro operační systém Windows.

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Vývojové prostředí
  1. Seznámení s pracovním prostředím
  2. Základní operace: Zápis a editace kódu
  3. Používání objektů modulů, formulářů a tříd
  4. První program, vytvoření EXE souboru
 • Základní témata
  1. Proměnné, typy dat, deklarace
  2. Práce s textovými proměnnými
 • Formulář a ovládací prvky
  1. Vlastnosti a události formuláře
  2. Základní ovládací prvky, vlastnosti, metody a události
 • Nabídka a panely nástrojů
  1. Vytvoření položek
  2. Přístupové klávesy
  3. Události menu a panelu nástrojů
 • Matematika
  1. Základní výpočty
  2. Pokročilé výpočty
  3. Matematika a funkce Frameworku
 • Větvení programu
  1. Podmíněné příkazy If-Then, Select Case
  2. Cykly For-Next, Do-Loop
  3. Události menu a panelu nástrojů
 • Pole proměnných
  1. Statická pole
  2. Dynamické pole
  3. Načítání a řazení prvků pole
 • Ladění programu a ošetření chyb
  1. Krokování, ladící okna, testování proměnných
  2. Ignorace chyb, chybový handler
  3. Ošetření strukturou Try-Catch
 • Kolekce a práce s nimi
  1. Kolekce Controls
  2. Vytvoření uživatelské kolekce
 • Obor názvů - jmenné prostory
  1. Objekt My
 • Grafika
  1. Souřadnice formuláře, Systém.Drawing.Graphics
  2. Animace, grafika a text na formulář
  3. Kreslení myší na formulář
 • Vytvoření úplné aplikace Poznámkový blok
  1. Dceřinná a rodičovská okna MDI
  2. Menu a panely nástrojů MDI
  3. Dialogová okna pro otevření a uložení textových souborů
  4. Práce se schránkou
 • Databáze
  1. Připojení dat ADO.NET
  2. Načtení dat do ovládacích prvků formuláře
  3. Třídení a filtrování dat
Předpokládané znalosti:
Znalost prostředí MS Windows.
Doporučený následný kurz:
Visual Basic .NET - pokročilé techniky programování (VB2)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
13 900,00 Kč (16 819,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

OTIS a.s., Václav Z.
Visual Basic .NET - úvod do programování ( VB1)
"Výborné vysvětlení, rozsáhlé znalosti školitele, ochota vysvětlovat. Spokojenost."
OTIS a.s., Tomáš B.
Visual Basic .NET - úvod do programování ( VB1)
"Pochopení OOP, syntaxe a lepší psaní kódu. Lektor byl znalý a dokázal řešit případné problémy za běhu."
Kostal CR, spol s r.o., Jaroslav C.
Visual Basic .NET - úvod do programování ( VB1)
"Naučil jsem se zakladní práci s Visual Studiem, základy .NET a SQL, které mi velmi pomůžou při mé práci. Líbil se mi přátelský přístup lektora a jeho srozumitelné vysvětlování."
Kostal CR, spol s r.o., Jan J.
Visual Basic .NET - úvod do programování ( VB1)
"Školení mi přineslo základní znalosti VB.net. S lektorem jsem byl velice spokojen."
Kostal CR, spol s r.o., Leoš J.
Visual Basic .NET - úvod do programování ( VB1)
"Obecný rozhled ve VB ,kdy jsem dostal dobrý základ k pokračování."
Mubea IT Spring Wire s.r.o., Tomáš J.
Visual Basic .NET - úvod do programování ( VB1)
"Dojem velmi dobrý, konečně člověk viděl, jak vlastně na to."