ASP.NET Core - tvorba webových aplikací v prostředí .NET (ASP2)

Programování, .NET

Tento kurz je určený pro vývojáře, kteří chtějí získat znalosti potřebné k tvorbě webových aplikací pomocí frameworku ASP.NET Core. Bez ohledu na to, zda se jedná o REST API nebo uživatelské webové aplikace ve formě MVC, Razor Pages nebo nového Blazoru, naučíte se jak s jejich společným základem, tak s jednotlivými typy aplikací.

Kurz je koncipován prakticky a zaměřuje se na produktivní vývoj v rámci oblíbeného open-source frameworku ASP.NET Core. Získáte tak nejen přehled o tom, jak vytvářet moderní webové aplikace, ale také získáte znalosti, které vám umožní rychle a efektivně řešit výzvy, na které v praxi při vývoji webových aplikací narazíte.

TOTO ŠKOLENÍ VÁM POMŮŽE:

 • Naučit se vytvářet různé typy aplikací v frameworku ASP.NET Core, včetně MVC, Razor Pages, Blazor, REST API, Minimal APIs a gRPC
 • Porozumět životnímu cyklu aplikace a procesu request / response v asp.net core pipeline
 • Pracovat s middleware a psát vlastní middleware pro aplikaci
 • Využívat controller jako základní organizační jednotku a správně pracovat s Dependency Injection
 • Nastavit autorizaci a autentizaci pomocí Identity a řešit výjimky a chyby
 • Vytvářet API a web aplikace, včetně jejich nasazení a publikování na různých platformách a využívat Visual Studio pro efektivní práci s projektem.

KDO BY SE MĚL KURZU ZÚČASTNIT?

 • C# vývojáře, kteří chtějí začít s vývojem webových aplikací v ASP.NET Core
 • Vývojáře, kteří už mají zkušenosti s ASP.NET Web Forms nebo MVC, ale chtějí se naučit novou verzi ASP.NET Core
 • Vývojáře, kteří chtějí seznámit se s moderními webovými technologiemi jako Razor Pages nebo Blazor

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do frameworku asp.net core
  1. Celková architektura a umístění frameworku v širším ekosystému
  2. Základní seznámení s typy aplikací, které lze pomocí asp.net core vytvářet: MVC, Razor Pages, Blazor, REST API, Minimal APIs, gRPC
 • Životní cyklus aplikace
  1. Jak probíhá request / response
  2. Asp.net core pipeline
  3. Middleware (využití existujících, psaní vlastních)
  4. Controller jako základní organizační jednotka
  5. Jak nebojovat s Dependecy Injection
 • Autorizace a Autentizace pomocí Identity
  1. Využití celé šablony vs. jen dílčích částí (např. bez UI)
  2. Úprava defaultní UI šablony
  3. Možnosti nastavení a modifikace chování
 • Výjimky a logování
  1. Práce s výjimkami a chybami
  2. Návratové stavy HTTP a komunikace ven z aplikace
  3. Logování chyb a vlastních zpráv
  4. Populární knihovny a projekty na logování
 • Routování (směrování požadavků)
  1. Různé možnosti jak mapovat url na kód (endpointy, mapování funkcí, contollers)
  2. Parametry a jejich bindování (restrikce, model binding)
  3. Pomocné funkce a tagy pro bezproblémové vytváření odkazů
 • Datová vrstva
 • Úvod do Entity Framework Core
  1. Jak nakonfigurovat a využívat Entity Framework v asp.net core aplikacích
  2. Best practices - rady z praxe co používat a čemu se vynout
 • Validace
  1. Principy validace
  2. Validace hodnot od uživatele (client vs. server)
  3. Validace dat na straně databáze pomocí Entity Frameworku
 • Ladění aplikace
  1. Krokování akcí a hledání chyb
  2. Procházení hodnot aktuálního požadavku
 • Tvorba API
  1. Jaký postup zvolit: Controllers vs. Minimal APIs
  2. Routování a http metody (get, post, put, delete)
  3. Práce s daty, bindování na model
  4. Zabezpečení API
  5. Open API dokumentace (Swashbuckle Swagger)
 • Tvorba web aplikací (MVC a Razor Pages)
  1. Jaký přístup zvolit: MVC vs. Razor Pages vs. Blazor
  2. Architektura a organizace projektu
  3. Views a Razor syntaxe - zápis C# v html
  4. Způsob provázání vrstev
  5. Předávání parametrů mezi formulářem a kódem
 • Blazor aplikace
  1. Rozdíl oproti ostatním typům aplikací
  2. SignalR a životní cyklus Blazor aplikace
  3. Blazor server vs. web assembly
  4. Ukázka jednoduché aplikace
 • Nasazení web aplikace (publish, deploy)
  1. Na IIS (Windows server)
  2. Do cloudu (Azure)
  3. Docker
  4. Hostování ve vlastním procesu
 • Využití Visual Studia
  1. Navigace v projektu
  2. Generování kódu (scaffolding)
  3. Rozšíření / Extensions
  4. Visual Studio vs. VS Code
  5. Práce s Nugetem (balíčkovací systém)
 • Další / pokročilá témata (volitelně v případě rychlého tempa výuky a dostatku času)
  1. Synchronní vs asynchronní metody v asp.net core
  2. Služby běžící na pozadí
  3. Service providers (existující i psaní vlastních)
  4. HttpClient a HttpClientFactory
  5. Service scope
  6. Jak pracovat s HttpContextem
  7. Environments (development vs. production)
  8. Jak pracovat s citlivými údaji (hesla, connection stringy..)
  9. gRPC aplikace
Předpokládané znalosti:
Nutná znalost jazyka C# a prostředí .NET
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
14 800,00 Kč (17 908,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Česká správa sociálního zabezpečení, Zdeno Š.
ASP.NET Core - tvorba webových aplikací v prostředí .NET ( ASP2)
"Školení bylo vedeno velmi profesionálně. Maximální spokojenost."
REMAK a.s., Petr F.
ASP.NET Core - tvorba webových aplikací v prostředí .NET ( ASP2)
"Podrobné vysvětlení probírané problematiky. Lektor dobře přizpůsobil výuku znalostem účastníků. Spokojenost. Děkuji."
Siemens, s.r.o., Bořivoj K.
ASP.NET Core - tvorba webových aplikací v prostředí .NET ( ASP2)
"Nejvíce si cením seznamení s Blazerem. Kurz byl dobrý."