Vývoj Apple iOS aplikací v jazyce Objective-C (IOS2)

Programování, Ostatní

Kurz vhodný pro vývojáře. Absolventi kurzu budou schopni návrhu a vývoje aplikací pro mobilní platformu Apple iOS.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Vývojářské nástroje a API pro vývoj aplikací MacOS a iOS, iOS SDK
 • Práce V prostředí Xcode
 • Vlastnosti a nastavení projektů, debugging
 • Základy programování V Objective-C, použití v součinnosti s jinými jazyky (C/C++) a knihovnami
 • Objektově orientovaný design s využitím paradigmatu model-View-controller, správa paměti, Multithreading, problematika výkonnosti.
 • Principy komunikace uvnitř aplikace, notifikace, životní cyklus aplikace.
 • Specifika vývoje pro iPhone/iPad/iPod Touch.
 • Využití senzorů, specifických pro daný HW. Principy a návrh UI pro mobilní zařízení s použitím technologií multi-touch, základy Cocoa.
 • Síťová komunikace a její specifika na iOS.
 • Datová úložiště, práce s daty.
 • Multimédia, možnosti zpracování audia a videa. Provisioning - certifikáty, distribuce, podepisování aplikací apod.
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
16 800,00 Kč (20 328,00 Kč včetně 21% DPH)