Programování s GitHub Copilot a ChatGPT: AI v praxi (AIPRG)

Programování, Java, Spring

Toto intenzivní dvoudenní školení vám představí, jak efektivně využívat umělou inteligenci pro vývoj software. Seznámíte se s nástroji jako GitHub Copilot a ChatGPT (standardně free edice), které transformují způsob psaní kódu a automatizace testování.

Kurz kombinuje teoretické základy s praktickými cvičeními, aby vás naučil nejen správnému využití těchto nástrojů, ale i jejich integraci do běžných vývojových prací jako je návrh architektury, psaní nového kódu, refactoring, aplikace SOLID principů a pokrývání kódu testy.

Pro praktická cvičení jsou u standardního školení pro veřejnost připraveny příklady v jazyce Java. Při privátním zákaznickém školení na míru je možné při praktických cvičeních pracovat v jazyce preferovaném zákazníkem (např. Python, C++).

TOTO ŠKOLENÍ VÁM POMŮŽE:

 • Efektivně implementovat AI nástroje jako GitHub Copilot a ChatGPT do vašeho vývojového procesu
 • Lépe navrhovat architekturu vašeho kódu
 • Zlepšit vaše dovednosti v psaní čistého a udržitelného kódu
 • Automatizovat testování a zdokonalit dokumentaci vašich aplikací
 • Detekovat chyby v existujícím kódu
 • Rozšířit vaše znalosti o pokročilých technikách, jako je práce s REST API a SQL skripty pomocí AI
 • Optimalizovat vaše vývojové procesy a zvýšit produktivitu týmu

KDO BY SE MĚL KURZU ZÚČASTNIT?

 • Junior a senior vývojáři, kteří doposud nemají moc zkušeností s využíváním AI nástrojů během vývoje softwaru

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • ​​Úvod do využití AI ve vývoji software 
  1. ​Seznámení s nástroji GitHub Copilot a ChatGPT
  2. ​Přehled AI technologií aplikovaných na vývoj software
  3. ​Integrace AI nástrojů do vývojového prostředí
 • ​Workshop a praktické cvičení 
  1. ​Analýza a identifikace slabých míst existujícího projektu
  2. ​Rozšíření projektu o nové funkcionality s využitím AI
  3. ​Praktická cvičení ve dvojicích, střídání práce bez AI nástrojů a s nimi
 • ​Praktické aplikace AI nástrojů 
  1. ​Generování kódu
  2. ​Dokumentace API a optimalizace databázových dotazů pomocí AI
  3. ​Pokrývání existujícího kódu automatizovnými testy
 • ​Pokročilé techniky vývoje software za využití AI 
  1. ​Refactoring a aplikace SOLID principů
  2. ​Práce s REST API a SQL, včetně generování dokumentace
 • ​Návrh architektury software 
  1. ​AI jako pomocník při řešení architektonických výzev v průběhu vývoje software
 • ​Best Practices pro čistý a udržitelný kód 
  1. ​Testovatelnost software a tvorba udržitelného kódu
  2. ​Integrace nejlepších praktik do běžných vývojových procesů
 • ​Blízká budoucnost AI nástrojů​ 
  1. Představení novinek ze světa vývojových AI nástrojů
  2. Co nás čeká v následujících měsících na poli využití AI ve vývoji software
Předpokládané znalosti:
Znalost programování v Java
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
12 200,00 Kč (14 762,00 Kč včetně 21% DPH)