PHP - úvod do programování (PHP1)

Programování, HTML, CSS, PHP

Kurz je určen všem studentům, kteří se chtějí naučit tvořit dynamické webové stránky, naučit se základy programování a pochopit principy moderních webových aplikací. Studenti se seznámí se zpracováním formulářů, naučí se jednoduché práci s databází a získají znalosti pro vývoj jednoduché internetové aplikace. Účastníci získají díky otevření obzorů PHP komunity dobrý start a velkou akceleraci na začátku v dalším programátorském vývoji oproti jiným jazykům.

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod, seznámení s jazykem
  1. Rozdíl statických a dynamických stránek
  2. Samostatné PHP, implementace v HTML, komentáře
  3. Rozdíly syntaxe verze PHP 4, 5.3 a současné verze
  4. Doporučení pro výběr správného webhostingu
 • Nástroje
  1. Instalace Webserveru, konfigurace virtualhostů
  2. Textové editory a PHP IDE (Integrated Development Environment)
  3. Integrované ladící funkce PHP
  4. Konfigurace a používání Nette laděnky
 • Proměnné
  1. Základní datové typy, přiřazování hodnot
  2. Viditelnost proměnných, odlišnosti od jiných C-like jazyků
  3. Konstanty, možnosti datových typů pro konstanty
 • Podmínky a větvení aplikací
  1. Příkaz if a else, switch a case
  2. Konstrukce podmínek v HTML
  3. Logické operátory, vyhodnocování podmínek
 • Pole a cykly
  1. Typy indexů, objekt stdClass
  2. Procházení pole konstrukcemi for, foreach a while
  3. Konstrukce procházení v HTML
  4. Pole s více úrovněmi, vestavěné funkce pro pole
 • Integrované funkce PHP
  1. Skládání více PHP souborů a šablon
  2. Práci s řetězci a čísly
  3. Práci s datem a časem
  4. Další vestavěné funkce (gettype, isset, explode/implode, list...)
  5. BONUS: konfigurace .htaccess pro jednoduché použití hezkých adres
 • Vlastní funkce, strukturování
  1. Konstrukce a použití funkcí, funkce v proměnných
  2. Argumenty a automatické hodnoty argumentů
  3. Návratové hodnoty funkcí
  4. Viditelnost proměnných
  5. BONUS: vytvoření jednoduché třídy a použití konstrukce $this
 • Práce se soubory a složkami
  1. Vytvoření, zápis, čtení a smazání textového souboru
  2. Přesunování souborů, práce se složkami
  3. BONUS: atomické úpravy souboru pro frekventované scripty
 • Práce s XML a JSON
  1. Rychlý úvod do XML a JSON a srovnání základních pojmů
  2. Načtení a možnosti procházení jednoduchého XML souboru
  3. Transformace PHP objektů a polí do JSON formátu a naopak
  4. Odesílání XML/JSON dat ke klientovi
  5. BONUS: jednoduché zpracování dat u klienta
 • Formuláře
  1. Náležitosti atributů tagu form, konfigurace pro různé typy komunikace
  2. Uživatelské vstupní pole - text, přepínače, zatržítko, rozbalovací nabídka, posuvník, ukázka odesílání více souborů bez Flashe
  3. Strukturování odesílaných dat prohlížečem
  4. Validace vstupních dat u klienta a na serveru
  5. Uložení textových i obrázkových dat
  6. BONUS: odeslání emailu po přijetí formuláře
 • Cookies a session
  1. Vysvětlení pojmů, hlavní rozdíly a vhodná použití
  2. Vytváření, ukládání, změny a mazání cookies u uživatele
  3. Životnost a omezení cookies a session
  4. BONUS: příklady z praxe - ukládání přihlašovacích jmen,
  5. Položek v eshop košíku, kdy cookies ani session nepoužívat
 • Spolupráce s databází
  1. Co je databáze, instalace a konfigurace MySQL
  2. Seznámení s nástrojem Adminer, vytvoření a editace tabulky
  3. Představení základní SQL konstrukce SELECT
  4. Připojení do databáze a čtení dat pomocí knihovny dibi
  5. Význam a vytvoření tabulkového indexu
  6. BONUS: představení dalších SQL konstrukcí - INSERT, UPDATE, DELETE
 • Závěr
  1. Cvičení - tvorba ankety, jednoduchého fóra
  2. Návrhy složitějších aplikací, představení vhodných frameworků a CMS
  3. Informace na internetu, užitečné PHP knihovny
Předpokládané znalosti:
Používání OS Windows nebo Mac, abstraktní myšlení, absolvování nebo znalosti jazyka HTML, přibližná znalost některého z programovacích jazyků rodiny C výhodou.
Doporučený následný kurz:
PHP - pokročilé techniky programování (PHP2)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
6 600,00 Kč (7 986,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

MONETA Money Bank, a.s., Vlastimil F.
PHP - úvod do programování ( PHP1)
"školení bylo super, zejména přístup lektora (Individuální přístup). obecně bych uvítal na úvodu více obecného povídání o architektuře jazyka a použitých metodách, vymezení kde všude se dá použít, v kterých oblastech naopak není užitečný (optimální). Naopak bych v rámci začátečnického kurzu ubral informace "jak nepsat kód" a spíše se zaměřovat na "jak psát kód". Chápu, že informace typu (jak přemýšlí hacker, a jak se mi bude pokoušet prolomit aplikaci) jsou super užitečné informace, které pomohou optimalizovat bezpečnost aplikace (ale spíše bych je zařadil do pokročilejších kurzů). Ale to asi záleží na úhlu pohledu. každopádně děkuji za super kurz, a těším se na případné další shledání. "
Sumisho Global Logistics Europe s.r.o., Tomáš H.
PHP - úvod do programování ( PHP1)
"Kurz byl opět zajímavý a přínosný jako vždy. Ze strany lektora není možné mít jedinou výhradu."
Tomáš Kolařík, Ivana K.
PHP - úvod do programování ( PHP1)
"Kurz splnil mé očekávání, i přes velké množství informací, které bylo třeba vstřebat mi vyhovovala délka školení. "