PHP - pokročilé techniky programování (PHP2)

Programování, Webové technologie

Kurz si klade za cíl představit platformu PHP v plné síle. Účastníci se naučí správně strukturovat svůj rozsáhlý kód, lépe pracovat s obrázky, databází, odesílat emaily, generovat PDF dokumenty, odesílat a přijímat data pomocí webových služeb a používat další užitečné techniky pro tvorbu moderních bezpečných webových aplikací s vlastní administrací.

Lokalita, termín kurzuBrno
21.2. - 22. 2. 2019
Objednat
4.4. - 5. 4. 2019
Objednat
16.5. - 17. 5. 2019
Objednat
Praha
14.2. - 15. 2. 2019
Objednat
28.3. - 29. 3. 2019
Objednat
9.5. - 10. 5. 2019
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do OOP - základy a syntaxe
  1. vytváření tříd a vlastnosti zapouzdření - public, protected a private
  2. vytváření a používání fluent interfaces - řetězení volání
  3. konstanty, statické vlastnosti a metody tříd, statická zapouzdření
  4. magické metody construct/desctruct, autoload, clone, isset/unset, toString
  5. magické metody pro duplicitní kód - get, set, call, callStatic
  6. dědičnost tříd, konstrukce extends, implements, abstract a final
  7. vytváření vzorů tříd, kontrolní konstrukce instanceof
  8. jmenné prostory, význam, syntaxe a dobré používání
 • OOP - nejpoužívanější PHP návrhové vzory
  1. vyvarování se špagetového kódu
  2. MVC (Model View Controller) - správné rozdělení zodpovědností
  3. vzor Adapter - podle volaného objektu se třída umožňuje chovat jako třída předka
  4. vzor Singleton - vytváření objektů, u nichž je zaručena jejich unikátnost
  5. vzor Factory - vytváření objektů uvnitř jiných tříd
 • OOP - další užitečné praktiky
  1. komentáře pro automatické vytváření dokumentace, nástroje
  2. Standard PHP Library (SPL) - základní funkce, základní rozhraní
  3. konstrukce ArrayObject
  4. iterační rozhraní - přístup k objektům jako k polím
  5. autoloading - strukturování projektu pro autoloading, použití
 • Vyjimky
  1. konstrukce try catch throw
  2. hierarchie zachycování vyjímek
  3. ukládání a logování pomocí Nette laděnky
  4. kdy má cenu logovat, skončit nebo běžet dál
  5. Výjimky
 • Možnosti práce s obrázky
  1. zmenšování a ořezávání obrázků
  2. ukládání a změna JPG kvality
  3. zaostřování fotek
  4. práce s kreslením a průhledností
 • Pokročilé práce s databází
  1. SQL konstrukce INSERT, UPDATE, DELETE pro práci s daty
  2. představení, vytváření a mazání tabulkových pohledů
  3. SQL konstrukce JOIN pro spojování dat z více tabulek ve výsledku
  4. importování a zálohování databáze
  5. oprávnění uživatelů v MySQL, zamykání tabulek
  6. další MySQL obzory - spouště, funkce, procedury a události
 • Pokročilé odesílání mailů
  1. vytváření textových a HTML emailů
  2. připojování příloh, generování malých obrázků
  3. odesílání vícenásobných emailů
 • Generování PDF dokumentů
  1. vytvoření a uložení PDF z HTML souboru
  2. představení knihoven MPDF a WKHTMLTOPDF
  3. příklady a zkušenosti z praktického používání
 • Tvorba složitějších aplikací
  1. kdy naprogramovat vlastní řešení a kdy zvolit vhodný framework/CMS
  2. představení frameworků Nette, Symphony a Zend
  3. představení publikačních systémů Wordpress, Pimcore, Prestashop
  4. další užitečné knihovny a frameworky pro specifické použití
 • Šablonovací systémy
  1. k čemu slouží a kdy má cenu je použít
  2. představení syntaxe LATTE a SMARTY, obvyklé možnosti šablon
  3. transformace XML pomocí XSL šablon
 • Webové služby
  1. k čemu všemu mohou posloužit
  2. představení rozhraní XML-RPC a použití
  3. představení rozhraní SOAP (+WSDL) a použití
  4. popis vytvoření vlastní služby
 • Regulární výrazy a bezpečnost
  1. co jsou regulární výrazy a k čemu slouží
  2. literály a speciální znaky
  3. modifikátory a kvantifikátory
  4. znakové třídy a množiny znaků
  5. používání funkce match a replace
  6. ošetřování uživatelských vstupů, SQL injection, XSS
 • Pokročilá konfigurace webserveru
  1. http autentizace pomocí .htpasswd
  2. mod_rewrite pro hezké tvary adres
  3. přetěžování složek jako domén 3. řádu
  4. nastavení http hlaviček expirace a mimetype
  5. další užitečné konfigurace
 • Cachování a optimalizace výkonu
  1. úrovně cachování dat
  2. cachování na HDD/SSD disku nebo v paměti pomocí memcache
  3. způsoby cachování při více instancích aplikačních serverů
  4. možnosti konfigurace webserverů pro vysoký výkon
 • Závěr
  1. užitečné odkazy pro Apache konfigurace, PHP knihovny a dokumentace
  2. užitečné odkazy pro populární webové služby třetích stran
  3. doporučení pro volbu webhostingu, na co se zaměřit
Předpokládané znalosti:
Používání OS Windows nebo Mac, abstraktní myšlení. Základní znalost jazyka PHP, přibližná znalost některého z programovacích jazyků rodiny C výhodou.
Doporučený předchozí kurz:
PHP - úvod do programování (PHP1)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 500,00 Kč (9 075,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

NEWPS.CZ s.r.o., Lukáš E.
PHP - pokročilé techniky programování ( PHP2)
"Perfektní, nemělo chybo."
Masarykova univerzita, Rudolf N.
PHP - pokročilé techniky programování ( PHP2)
"ok"
Masarykova univerzita, Miloš K.
PHP - pokročilé techniky programování ( PHP2)
"Vše v naprostém pořádku. Děkuji."