PHP - pokročilé techniky programování (PHP2)

Programování, HTML, CSS, PHP

Kurz si klade za cíl představit platformu PHP v plné síle. Účastníci se naučí správně strukturovat svůk rozsáhlý kód, lépe pracovat s obrázky, databází, odesílat emaily, generovat PDF dokumenty, odesílat a přijímat data pomocí webových služeb a používat další užitečné techniky pro tworbu moderních bezpečných webových aplikací s vlastní administrací.

Privátní školení a termíny na míru

Z důvodu dlouhodobě nízké poptávky po tomto školení nejsou v současné době vypisovány termíny pro veřejnost. Je však možné zrealizovat školení jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.
Níže uvedená orientační cena na osobu je kalkulována v případě privátního školení pro 3-4 účastníky, a to při zachování standardní délky školení.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do OOP - základy a syntaxe
  1. Vytváření tříd a vlastnosti zapouzdření - public, protected a private
  2. Vytváření a používání fluent interfaces - řetězení volání
  3. Konstanty, statické vlastnosti a metody tříd, statická zapouzdření
  4. Magické metody construct/desctruct, autoload, clone, isset/unset, toString
  5. Magické metody - get, set, call, callStatic
  6. Dědičnost tříd, konstrukce extends, implements, abstract a final
  7. Vytváření vzorů tříd, kontrolní konstrukce instanceof
  8. Jmenné prostory, význam, syntaxe a dobré používání
 • OOP - nejpoužívanější PHP návrhové vzory
  1. Vyvarování se špagetového kódu
  2. MVC (Model View Controller) - správné rozdělení zodpovědností
  3. Vzor Adapter - podle volaného objektu se třída umožňuje chovat jako třída předka
  4. Vzor Singleton - vytváření objektů, u nichž je zaručena jejich unikátnost
  5. Vzor Factory - vytváření objektů uvnitř jiných tříd
 • OOP - další užitečné praktiky
  1. Komentáře pro automatické vytváření dokumentace, nástroje
  2. Standard PHP Library (SPL) - základní funkce, základní rozhraní
  3. Konstrukce ArrayObject
  4. Iterační rozhraní - přístup k objektům jako k polím
  5. Autoloading - strukturování projektu pro autoloading, použití
 • Výjimky
  1. Konstrukce try catch throw
  2. Hierarchie zachycování výjimek
 • Regulární výrazy a bezpečnost
  1. Co jsou regulární výrazy a k čemu slouží
  2. Literály a speciální znaky
  3. Modifikátory a kvantifikátory
  4. Znakové třídy a množiny znaků
  5. Používání funkce match a replace
  6. Ošetřování uživatelských vstupů, SQL injection, XSS
 • Testování
  1. Úvod do testování, proč psát automatizované testy, zásady psaní aut. testů
  2. Automatizované vs manuální testování
  3. Jednotkové vs integrační testování
  4. Mockování
  5. Použití PHPUnit
Předpokládané znalosti:
Používání OS Windows nebo Mac, abstraktní myšlení. Základní znalost jazyka PHP, přibližná znalost některého z programovacích jazyků rodiny C výhodou.
Doporučený předchozí kurz:
PHP - úvod do programování (PHP1)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
7 900,00 Kč (9 559,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Státní úřad inspekce práce, Petr J.
PHP - pokročilé techniky programování ( PHP2)
"Úvod do práce s OOP v PHP."
NEWPS.CZ s.r.o., Lukáš E.
PHP - pokročilé techniky programování ( PHP2)
"Perfektní, nemělo chybo."
Masarykova univerzita, Rudolf N.
PHP - pokročilé techniky programování ( PHP2)
"ok"
Masarykova univerzita, Miloš K.
PHP - pokročilé techniky programování ( PHP2)
"Vše v naprostém pořádku. Děkuji."