PHP - pokročilé techniky programování (PHP2)

Programování, Webové technologie

Kurz si klade za cíl představit platformu PHP v plné síle. Účastníci se naučí správně strukturovat svůk rozsáhlý kód, lépe pracovat s obrázky, databází, odesílat emaily, generovat PDF dokumenty, odesílat a přijímat data pomocí webových služeb a používat další užitečné techniky pro tworbu moderních bezpečných webových aplikací s vlastní administrací.

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do OOP - základy a syntaxe
  1. vytváření tříd a vlastnosti zapouzdření - public, protected a private
  2. vytváření a používání fluent interfaces - řetězení volání
  3. konstanty, statické vlastnosti a metody tříd, statická zapouzdření
  4. magické metody construct/desctruct, autoload, clone, isset/unset, toString
  5. magické metody - get, set, call, callStatic
  6. dědičnost tříd, konstrukce extends, implements, abstract a final
  7. vytváření vzorů tříd, kontrolní konstrukce instanceof
  8. jmenné prostory, význam, syntaxe a dobré používání
 • OOP - nejpoužívanější PHP návrhové vzory
  1. vyvarování se špagetového kódu
  2. MVC (Model View Controller) - správné rozdělení zodpovědností
  3. vzor Adapter - podle volaného objektu se třída umožňuje chovat jako třída předka
  4. vzor Singleton - vytváření objektů, u nichž je zaručena jejich unikátnost
  5. vzor Factory - vytváření objektů uvnitř jiných tříd
 • OOP - další užitečné praktiky
  1. komentáře pro automatické vytváření dokumentace, nástroje
  2. standard PHP Library (SPL) - základní funkce, základní rozhraní
  3. konstrukce ArrayObject
  4. iterační rozhraní - přístup k objektům jako k polím
  5. autoloading - strukturování projektu pro autoloading, použití
 • Výjimky
  1. konstrukce try catch throw
  2. hierarchie zachycování výjimek
 • Regulární výrazy a bezpečnost
  1. co jsou regulární výrazy a k čemu slouží
  2. literály a speciální znaky
  3. modifikátory a kvantifikátory
  4. znakové třídy a množiny znaků
  5. používání funkce match a replace
  6. ošetřování uživatelských vstupů, SQL injection, XSS
 • Testování
  1. úvod do testování, proč psát automatizované testy, zásady psaní aut. testů
  2. automatizované vs manuální testování
  3. jednotkové vs integrační testování
  4. mockování
  5. použití PHPUnit
Předpokládané znalosti:
Používání OS Windows nebo Mac, abstraktní myšlení. Základní znalost jazyka PHP, přibližná znalost některého z programovacích jazyků rodiny C výhodou.
Doporučený předchozí kurz:
PHP - úvod do programování (PHP1)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 900,00 Kč (9 559,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Státní úřad inspekce práce, Petr J.
PHP - pokročilé techniky programování ( PHP2)
"Úvod do práce s OOP v PHP."
NEWPS.CZ s.r.o., Lukáš E.
PHP - pokročilé techniky programování ( PHP2)
"Perfektní, nemělo chybo."
Masarykova univerzita, Rudolf N.
PHP - pokročilé techniky programování ( PHP2)
"ok"
Masarykova univerzita, Miloš K.
PHP - pokročilé techniky programování ( PHP2)
"Vše v naprostém pořádku. Děkuji."