Praktické využití SOLID principů při návrhu a vývoji software (SOLID)

Programování, Java, Spring

Tento intenzivní dvoudenní kurz je určen pro vývojáře, kteří potřebují řešit složité výzvy spojené s architekturou a strukturou software.

Naučíte se přemýšlet nad doručovaným softwarem tak, aby byl rozšiřitelný a lehce upravitelný. Seznámíte se s dopadem špatných architektonických rozhodnutí a také s tím, jak se jim vyhnout. Ukážeme si, že i v nevhodně strukturovaném softwaru je vždy možno postupnými kroky kód upravovat a zlepšovat.

Vybrané oblasti kurzu jsou pokryty kombinací technik párového programování, refactoringu a aplikací návrhových vzorů a SOLID principů.

Kurz je orientován prakticky a zdrojový kód je doručován v jazyce Java/C++.

TOTO ŠKOLENÍ VÁM POMŮŽE:

 • Seznámit se s principy SOLID a následně je prakticky využít při vývoji software
 • Navrhovat architekturu software s ohledem na kvalitu výsledného kódu
 • Identifikovat a minimalizovat dopady architektonických rozhodnutí
 • Správně dekomponovat větší celky software
 • Psát rozšiřitelný a testovatelný kód
 • Správně využívat techniky refactoringu
 • Bezpečně upravovat existující kód
 • Pokrývat nový i existující kód testy

KDO BY SE MĚL KURZU ZÚČASTNIT?

 • Účastníky, kteří již mají nějakou zkušenost s programováním a návrhem architektury software
 • Účastníci by měli dosahovat úrovně medior nebo senior

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Analýza existujícího kódu a odhalení jeho slabin
  1. Orientace v existujícím kódu
  2. Identifikace chybně navržených částí kódu 
 • Návrh a implementace úprav stávajícího kódu
 • Aplikace SOLID principů při implementaci nových funkcionalit
  1. Implementace nových funkcionalit do již existujícího software 
 • Psaní testů pro stávající i nový kód
  1. Doplnění testů k existujícímu kódu pro účely následného refactoringu
  2. Implementace nových testů v průběhu vývoje software
 • Identifikace a minimalizace dopadů nesprávných architektonických rozhodnutí
 • Srovnání výsledného kódu při porušení a naopak při dodržování SOLID principů
  1. Srovnání kódu z hlediska jeho rozšiřitelnosti a udržitelnosti
Předpokládané znalosti:
Účastníci musejí mít alespoň základní znalost jazyka Java (kurz JAV1).
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
12 800,00 Kč (15 488,00 Kč včetně 21% DPH)