OSGi Framework I. (OSGI1)

Programování, Java, Spring

Školení je určeno Java vývojářům k seznámení s OSGi frameworkem. V rámci kurzu se seznámí s jeho fungováním a koncepcí v dostatečné míře, aby zvládli implementovat i složitější aplikace postavené na tomto frameworku.
Předpokládá se pokročilá znalost jazyka Java, včetně základů multithreadingu. Vhodná je aspoň základní znalost Servlet API pro kapitoly či cvičení týkající se podpory pro web.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Charakteristika OSGi frameworku
  1. Problematika modularity a service-oriented designu
  2. Sémantické verzování
  3. Historie, filozofie a kořeny OSGi
  4. Srovnání s jinými frameworky (JEE/Spring, Jigsaw)
 • Architektura OSGi frameworku
  1. Základní pojmy a definice
  2. Přehled vrstev a jejich interakce
 • Modulární vrstva
  1. Bundle a jeho struktura
  2. Wiring, importování a exportování balíčků, verzování
  3. Class loading obecně a OSGi class loading architecture
  4. Fragment bundles
 • Životní cyklus a jeho řízení
  1. Spuštění instance kontejneru, embedding
  2. Životní cyklus bundle
  3. Rozhraní Bundle a BundleContext
  4. Systémové události
 • Podpora služeb
  1. Koncept služeb a jejich registrace
  2. Životní cyklus služeb
  3. API pro podporu služeb
 • Tracker API
 • Podpora konfigurace služeb
 • Vysokoúrovňová podpora služeb
  1. Declarative Sevices
  2. Blueprint Container
 • Časté vzory
  1. Extender pattern
  2. Whiteboard pattern
 • Podpora webu
  1. Web Applications
  2. Http Whiteboard
  3. Http Service
 • Co se jinam nevešlo
  1. Implementace OSGi frameworku
  2. Nástroje a techniky pro vývoj kódu
  3. Praktická cvičení
  4. Zajímavosti a další možnosti
Předpokládané znalosti:
Předpokládá se pokročilá znalost jazyka Java, včetně základů multithreadingu.
Doporučený předchozí kurz:
Java: Concurrent Programming - vícevláknové programování v Javě (JAV4)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
18 800,00 Kč (22 748,00 Kč včetně 21% DPH)