OSGi Framework I. (OSGI1)

Programování, Java, Spring

Školení je určeno Java vývojářům k seznámení s OSGi frameworkem. V rámci kurzu se seznámí s jeho fungováním a koncepcí v dostatečné míře, aby zvládli implementovat i složitější aplikace postavené na tomto frameworku.
Předpokládá se pokročilá znalost jazyka Java, včetně základů multithreadingu. Vhodná je aspoň základní znalost Servlet API pro kapitoly či cvičení týkající se podpory pro web.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Charakteristika OSGi frameworku
  1. Problematika modularity a service-oriented designu
  2. Sémantické verzování
  3. Historie, filozofie a kořeny OSGi
  4. Srovnání s jinými frameworky (JEE/Spring, Jigsaw)
 • Architektura OSGi frameworku
  1. Základní pojmy a definice
  2. Přehled vrstev a jejich interakce
 • Modulární vrstva
  1. Bundle a jeho struktura
  2. Wiring, importování a exportování balíčků, verzování
  3. Class loading obecně a OSGi class loading architecture
  4. Fragment bundles
 • Životní cyklus a jeho řízení
  1. Spuštění instance kontejneru, embedding
  2. Životní cyklus bundle
  3. Rozhraní Bundle a BundleContext
  4. Systémové události
 • Podpora služeb
  1. Koncept služeb a jejich registrace
  2. Životní cyklus služeb
  3. API pro podporu služeb
 • Tracker API
 • Podpora konfigurace služeb
 • Vysokoúrovňová podpora služeb
  1. Declarative Sevices
  2. Blueprint Container
 • Časté vzory
  1. Extender pattern
  2. Whiteboard pattern
 • Podpora webu
  1. Web Applications
  2. Http Whiteboard
  3. Http Service
 • Co se jinam nevešlo
  1. Implementace OSGi frameworku
  2. Nástroje a techniky pro vývoj kódu
  3. Praktická cvičení
  4. Zajímavosti a další možnosti
Předpokládané znalosti:
Předpokládá se pokročilá znalost jazyka Java, včetně základů multithreadingu.
Doporučený předchozí kurz:
Java: Concurrent Programming - vícevláknové programování v Javě (JAV4)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
18 800,00 Kč (22 748,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

MoroSystems, s.r.o., Andrea S.
OSGi Framework I. ( OSGI1)
"Prednasejici velmi dobre udrzel mou pozornost, dobre stridani programovacich a teoretickych bloku."
MoroSystems, s.r.o., Jan P.
OSGi Framework I. ( OSGI1)
"Velice si cením přístupu školitele, který se snaží maximálně soustředit na oblasti, které zajímají účastníky kurzu a probrat je do většího detailu."
MoroSystems, s.r.o., Josef P.
OSGi Framework I. ( OSGI1)
"Je znát, že lektor dané problematice rozumí a jenom nevykládá připravenou látku, ale na doplňující otázky reaguje pohotově a věcně. Často doplní praktické příklady, které pomohou s pochopením a nastíní použitelnost. Za mě dostatečný prostor pro vlastní programování a vyzkoušení si naučené problematiky."
MoroSystems, s.r.o., Miloš Z.
OSGi Framework I. ( OSGI1)
"Je vidět, že lektor je fanoušek OSGi :)"