Java EE a MicroProfile - úvod do tvorby aplikací a mikroslužeb (JEEMP)

Programování, Java, Spring

Kurz je určen programátorům se základními znalostmi jazyka JAVA. Účastnící se seznámí s technologiemi Java EE (známé i jako Jakarta EE) a MicroProfile, které se vzájemně doplňují. Cílem školení mimo seznámení se s oběma technologiemi je také naučit se efektivně psát jak standardní enterprise aplikace tak i REST služby, propojit je mezi sebou a s databází. Dále se seznámíte se základy JPA (Java Persistence API), CDI (Dependency Injection), zabezpečení aplikace a nastavení užívatelských práv, a základy automatizovaného testování Java EE aplikací a mikroslužeb.

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do Java EE
  1. Architektura
  2. Vytvoření aplikace
  3. Základní stavební prvky
  4. Vývoj a spuštění aplikace
 • Aplikační servery
  1. Základy práce s aplikačním serverem Glassfish, Payara nebo WildFly
  2. Nasazení a konfigurace aplikace na serveru
  3. Nastavení prostředků na serveru (připojení na databázi, vlákna, zabezpečení a uživatele)
 • Návrh enterprise aplikací se zaměřením na webové aplikace
  1. Základní struktura aplikace
  2. Propojení Java komponent v Java EE pomocí Dependency Injection (CDI)
  3. Předávání dat mezi komponentami a mezi aplikací a databází
 • Tvorba stránek pomocí Java Server Faces (JSF)
  1. Základní komponenty JSF
  2. Šablony a vlastní komponenty
  3. Propojení HTML stránky s Java kódem
 • Enterprise Java Beans (EJB)
  1. Rozdíly mezi EJB a CDI komponentami
  2. Stateless EJB a Singleton
  3. Spouštění načasovaných akcí (timers)
 • Práce s databází v Javě EE
  1. JDBC drivery a datasource
  2. Modelování entit
  3. Základní mapování sloupců, primitivní typy
  4. vztahy mezi entitami
  5. transakce
  6. JPQL - základní dotazování
  7. DeltaSpike JPA - práce s JPA repository
 • Zabezpečení aplikace
  1. Identifikace uživatele pomocí Basic Authentication
  2. Identifikace uživatele mezi mikroslužbami pomocí JSON Web Token
  3. Nastavení a kontrola uživatelškých práv
 • Externí Configurace
  1. Základy konfigurace pomocí MicroProfile Configuration
  2. Standardní způsoby konfigurace
  3. Mapování konfigurace na běžné Java typy
 • Automatické testování
  1. Úvod do testování Java EE aplikací
Předpokládané znalosti:
Základy programováni v jazyku JAVA.
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
13 900,00 Kč (16 819,00 Kč včetně 21% DPH)