JavaScript - pro začátečníky (JVS1)

Programování, Webové technologie

Účastníci získají základní přehled o jazyku a jeho možnostech v prostředí internetových prohlížečů i nejjen tam. Naučí se minimálně psát malé aplikace a vlastní knihovny do internetových stránek jako vysouvací menu, odesílat data z formulářů na pozadí nebo používat a zprovozňovat již hotové knihovny. Pokud jsou účastníci v programování více sběhlí, mohou se dozvědět i některou vybranou kapitolu z navazujícího kurzu pro pokročilé podle domluvy.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod
  1. historie, hlavní přednosti a některé neduhy
  2. další možnosti využití - interprety mimo prohlížeče:
  3. Node.JS
  4. Adobe Creative Suite (ExtendScript Toolkit) a Acrobat
  5. Windows Script Host
  6. NoSQL databáze (MongoDB, CouchDB)
  7. Pluginy pro Notepad++
 • Prohlížeče a nástroje
  1. starší prohlížeče - rozdíly implementace, instalace
  2. placené i neplacené javascriptové editory a IDE (Integrated Development Environment)
  3. konzole prohlížečů - Chrome Developer Tools, Firebug, MSIE Developer Tools, Opera Drag on Fly
  4. vývojářské nástroje - Notepad++, JS Beautifuller, Zen coding (Emmet), JS Tools, JS Lint...
  5. ladění a krokování scriptů v prohlížečích a dalších prostředích
  6. BONUS: vlastní console pro všechny prohlížeče
 • Základní syntaxe
  1. možnosti umístění javascriptu v HTML, tag noscript
  2. proměnné (jednoduché a složitější typy)
  3. hodnoty versus reference
  4. podmínky if else, switch, case
  5. cykly a smyčky - for, while, do
  6. operátory - přiřazení, aritmetické, logické, porovnávací, řetězcové
  7. BONUS: rekurzivní smyčka, optimalizace zápisů
 • Základní třídy
  1. nejznámější funkce z objektů existujících ve všech implementacích JS:
  2. Object, String, Number, Boolean, Array, Date, Math, Error
  3. konverze mezi jednotlivými typy proměnných
  4. populární funkce z ostatních jazyků: date, base64, md5, trim, isset, strip_tags…
 • Chyby
  1. chyby v syntaxi versus běhové chyby
  2. zachytávání chyb pomocí try catch konstrukce
  3. druhy vyvolaných chyb, instance typu Error
  4. přístupy na nulové reference, pomocná funkce isset
  5. globální zachytávání a logování chyb
 • Funkce a strukturování
  1. co je funkce, způsoby vytváření funkcí
  2. vracení výsledku, přerušení funkce
  3. parametry a speciální pole Arguments
  4. viditelnost proměnných (scope) při používání více funkcí
  5. vyjímání funkcí z původního kontextu
  6. strukturování kódu do prototypových celků
  7. kontext this
  8. předávání funkcí jako parametru, callbacky
 • Objekt window
  1. základní objekty prohlížeče - window, screen, location, history, navigator
  2. nejdůležitější funkce a vlastnosti, rozdíly v prohlížečích
  3. funkce pro zastavení a vstup – alert, confirm…
  4. funkce pro časování – setTimeout, setInterval
  5. funkce pro scrolování javascriptem
  6. nová okna v JS, manipulace s okny, zprávy mezi okny
  7. BONUS: fullscreen
 • HTML DOM
  1. co je to DOM a jak funguje
  2. struktura objektů HTML uzlů
  3. získávání uzlů, CSS selektory
  4. nejdůležitější typy a vlastnosti uzlu
  5. dědičnost – Element, HTMLElement, HTMLElement
  6. funkce pro manipulaci s uzly a atributy
  7. vytváření nových uzlů, nahrazování a mazání
  8. rozdíly v prohlížečích
  9. kdy probíhá překreslování, optimalizace
 • Události
  1. jednoduché přidávání událostí v HTML
  2. jednorázové přidávání událostí v JS
  3. dynamické přidávání a odebírání událostí v JS ve všech prohlížečích
  4. chování kontextu „this“
  5. vlastnosti a metody objektu Event
  6. probublávání událostí a jak je správně využít
  7. stornování dalších událostí a událostí prohlížeče
  8. tabulky kompatibility pro pokročilé události - onreadystatechange, onscroll, oncontextmenu, onhashchange...
  9. spouštění událostí samotným JS bez interakce uživatele
 • AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)
  1. historie, protokol HTTP
  2. posílání dat na server metodami GET a POST
  3. serializace odesílaných dat, http hlavičky
  4. zpracovávání výsledků typu HTML, JSON nebo XML
  5. chování při chybě ze serveru nebo deserializaci
  6. JSONP – odesílání a přijímání dat na pozadí z jiných domén
  7. zpracování a odeslání výsledu na serveru v PHP, ASP.NET
 • Formuláře
  1. povinné náležitosti uzlu
  2. standardní vstupní typy, odesílání a resetování
  3. našeptávání, zachycení události submit
  4. přístup k formulářovým hodnotám a ověřování
  5. odesílání chybových hlášení na pozadí
  6. odeslání zpracování jednoduchého formuláře se souborem
 • Závěr - cvičení
  1. jak si vybrat správnou knihovnu
  2. implementace lightboxu, carousel galerie
  3. rozbalovací navigace
  4. vkládání Facebook a Twitter widgetů, reklamních bannerů
Předpokládané znalosti:
Používání OS Windows nebo Mac, abstraktní myšlení, absolvování kurzů HTML základy tvorby WWW stránek a CSS kaskádové styly. Usnadnění může být znalost angličtiny a pokud účastník již třeba zná nějaký z programovacích jazyků rodiny C. I tak lze kurz absolvovat. Čas ušetří, pokud budeme dopředu umět na české klávesnici psát znaky jako "(){}=;.
Doporučený předchozí kurz:
HTML a CSS - základy programování www stránek (HTML1)
Doporučený následný kurz:
Javascript - pro pokročilé (JVS2)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
6 900,00 Kč (8 349,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

STUDENT AGENCY, k.s., Martin M.
JavaScript - pro začátečníky ( JVS1)
"Jednoznačně skvělý lektor i osnova kurzu. Děkuji"
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Tomáš F.
JavaScript - pro začátečníky ( JVS1)
"Super školení díky super lektorovi. Obsah kurzu vynikající. Dozvěděl jsem se přesně to, co jsem potřeboval."
Solitea Česká republika, a. s., Libor K.
JavaScript - pro začátečníky ( JVS1)
"Kurz byl velice prinosny, latky probrano velke mnozstvi, maximalni spokojenost."
T-Mobile Czech Republic a.s., Radomír M.
JavaScript - pro začátečníky ( JVS1)
"Oceňuji zkušenosti a rozsáhlé znalosti lektora z praxe. Stejně tak jako neformální atmosféru. Kurz byl trochu na vyšší úrovni než pro uplné začátečníky, což komplikuje už tak dost nejednoznačná syntaxe funkcí v JavaScriptu. Takže ideálně se na začátku více domluvit na přizpůsobení úrovně aktuálním účastníkům aby se témata vysvětlovala více polopatě. Celkově bych však kurz doporučil a hodnotil jakožto jeden z nejlepších technicky zaměřených kurzů co jsem abslolvoval."