Julia – základy programování (JULIA1)

Programování, Rust, Go, Julia

Chcete se naučit efektivní programovací jazyk od začátku navržený pro matematické a statistické výpočty? Julia je programovací jazyk, který kombinuje jednoduchost moderních dynamických jazyků a rychlost tradičních kompilovaných jazyků.

Privátní školení a termíny na míru

Z důvodu dlouhodobě nízké poptávky po tomto školení nejsou v současné době vypisovány termíny pro veřejnost. Je však možné zrealizovat školení jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.
Níže uvedená orientační cena na osobu je kalkulována v případě privátního školení pro 4 účastníky.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Programovací jazyk Julia
  1. Výkonný kompilovaný jazyk
  2. Dynamicky typované proměnné
 • Pracovní prostředí
  1. Instalace Pythonu
  2. Práce v příkazovém řádku 
  3. Úprava programů v textovém editoru
  4. Online nástroje
 • Práce s čísly
  1. Číselné datové typy 
  2. Operace s číselnými hodnotami
 • Strukturované typy
  1. Skupiny hodnot
  2. Pole hodnot
  3. Matice a maticové operace
 • Práce s textem
  1. Řetězcové operace
  2. Formátování textu
  3. Podřetězce
 • Práce s tabulkovými daty
  1. Dataframes
 • Struktura kódu
  1. Příkazy a odsazení
  2. Podmínky a cykly
  3. Ošetření chyb
 • Organizace kódu
  1. Psaní funkcí
  2. Předávání parametrů
  3. Lokální proměnné
  4. Dokumentace
 • Struktury a objekty
  1. Polymorfismus
  2. Neměnné struktury
  3. Měnitelné struktury
  4. Instance a metody
 • Kopírování a aliasing
  1. Přiřazování do proměnných
  2. Kopírování
  3. Hluboká kopie
 • Kreslení a výstupy
  1. Grafický výstup
  2. Kreslicí nástroje
 • Diskuze a další zdroje
  1. Vlastní témata
  2. Dokumentace
Předpokládané znalosti:
Znalost obecných zásad programování, orientace v prostředí MS Windows, případně zkušenost s jiným programovacím jazykem.
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
14 700,00 Kč (17 787,00 Kč včetně 21% DPH)