TypeScript (TS1)

Programování, JavaScript

V tomto školení získáte celkový přehled o nadstavbovém jazyce TypeScript. Této kurz je hluboce návykový a účastnící po kurzu již nadále nechtějí psát kód v jazyce JavaScript. Prosím pečlivě uvažte, zda tento kurz opravdu zvolíte a tuto revoluci ve firmě necháte rozbujet.

Účastníci poznají, jak snadné je okamžitě přejít na TypeScript, aniž by ztratili zpětnou kompatibilitu v aplikacích svých uživatelů. Poznají, proč je TypeScript tak silný při refaktorování starého zdroje JS a při projektech, kde pracuje mnoho vývojářů na jednom projektu. Účastníci se seznámí rovněž s prostředím Node.JS, nutnými konfiguracemi a možnostmi editorů. Především si účastníci u každého bodu osnovy osvojí znalosti na konkrétních use case příkladech, které si ponechají a ke kterým se mohou posléze kdykoliv vracet, pokud si vše nezapamatují.

Privátní školení a termíny na míru

Z důvodu dlouhodobě nízké poptávky po tomto školení nejsou v současné době vypisovány termíny pro veřejnost. Je však možné zrealizovat školení jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.
Níže uvedená orientační cena na osobu je kalkulována v případě privátního školení pro 4 účastníky.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do Typescriptu
  1. Proč typescript
  2. Instalace
  3. Editory
  4. Konfigurace zdroje a výstupu
  5. Co jsou deklarační soubory a zdrojové mapy
  6. Hello World
  7. Debugging TS v prohlížeči a Node.JS
  8. Playground Typescriptu
 • ES6+ syntaxe
  1. Zápisy `var`, `let`, `const`
  2. Arrow funkce
  3. Typy argumentů a defaultní hodnoty
  4. Argument jako další funkce
  5. Výstupní typy
  6. Rest argumenty (spread syntaxe)
  7. Kontext `this`
 • Základní typy v Typescriptu
  1. Základní typy
  2. Typy `any`, `unknown`, `never`
 • Nové prvky syntaxe třídy nad ES6
  1. Instanční a statické prvky tříd
  2. Dědičnost
  3. Modifikátory přístupu
  4. Syntaxe konstruktorů
  5. Gettery a settery
  6. Modifikátor `abstract`
  7. Volání rodičovských prvků
 • Typování objektů
  1. Modifikátory vlastností
  2. Modifikátor `readonly`
 • Interfaces (rozhraní)
  1. Možnosti syntaxe rozhraní v TS
  2. Dědění z tříd, význam
 • Enums (výčty)
  1. Význam a použití výčtových / vlajkových typů
  2. Bitový zápis pro více stavů v jediné hodnotě
  3. Ověřování přítomnosti vlajky bitovým posuvem
 • Vlastní typy a Tupples
  1. Tupples
  2. Vlastní typy
  3. Typování polí a dynamických objektů
 • Moduly a jmenné prostory (`namespaces`)
  1. Možnosti syntaxe modulů ES6
  2. Syntaxe `import`, `export`, `export default`
  3. Možnosti syntaxe `namespace`
  4. Strategie načítání modulů podle typu aplikace
 • Další TypeScript features
  1. Union typy
  2. Intersection typy
  3. Dekorátory
  4. Trojlomítkové direktivy
  5. JSX
  6. Operátory `keyof` a `typeof`
  7. Typy získávané pomocí indexů
  8. Podmíněné a mapované typy
  9. Získání typu prvku pole
  10. Template Literal typy
 • Generické typy
  1. Význam (případný první kontakt s generickými typy)
  2. Generické třídy
  3. Generické funkce
  4. Omezení generických typů
  5. Typ podle předchozích vstupních hodnot
  6. Typ podle typové mapy
  7. Typ podle klíčů předchozí vstupní kolekce
  8. Další možnosti syntaxe generických typů
 • Asynchronní kód
  1. Typ `Promise` - k čemu slouží
  2. Zápis asynchronního kódu `async` / `await`
  3. Přepis kódu s callbacky do `Promise`
  4. Zachycování asynchronních výjimek
  5. Awaitable Semafory a Mutexy
 • Deklarační soubory
  1. Ambientní kontext ve zdrojovém kódu
  2. Možnosti syntaxe `declare`
  3. Podmíněné typy pomocí `extends` a `infer`
  4. Typy odvozené od argumentů funkcí nebo konstruktorů
  5. Smíšené typy
 • Pokročilé konfigurace
  1. Definice zdrojů pomocí `include`/`exclude`
  2. Implicitní `this`/`any`
  3. Striktní mód
  4. Iterace kolekcí `Map`, `Set` apod.
  5. Externí a vlastní soubory typových definic
  6. Slučování typových definic
  7. Funkce pro práci s typy
 • Přechod na TypeScript
  1. Postupný upgrade, starší JS a TS dohromady
  2. Definice typů pro již stávající JS knihovny a třídy
Předpokládané znalosti:
Znalost OOP v Javascriptu nebo v jiných jazycích a znalost HTML/CSS. Znalost významu generických typů je výhodou.
Doporučený předchozí kurz:
JavaScript pro pokročilé a úvod do Node.js (JVS2)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
17 800,00 Kč (21 538,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

CYRRUS, a.s., Luboš F.
TypeScript ( TS1)
"bez prechozich znalosti TS je to opravdu tezke, ale i presto myslim ze jsem se hodne priucil a ted je na me v tom pokracovat dale a zapojit to do praxe... skolitele hodnotim na 1!"