XML programování v prostředí .NET (XML1)

Microsoft, Programování

Kurz je určen vývojářům, které zajímá problematika zpracování XML v prostředí. NET. Naučí se, jak parsovat a validovat XML, generovat XML, dotazovat se na jeho jednotlivé části jazyky XPath a XQuery, či transformovat XML dokumenty. Kurz se věnuje i serializaci objektů do XML, jakož i podporou XML v SQL Serveru a jeho integrací s .NET.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
  • Úvod do XML v .NET frameworku
    1. Úvod do XML
    2. Problémy, které se řeší zpracováním XML
    3. Formát XML a jmenné prostory
    4. Podpora zpracování XML v .NET
  • Parsování XML dokumentů
    1. Přehled možností parsování XML dokumentů
    2. Parsování XML pomocí třídy XmlTextReader
    3. Vytvoření vlastního parseru
    4. Vytvoření webové služby XML na parsování XML
    5. Zpracování chyb
  • Validace XML dokumentů
    1. Úvod do XML schémat
    2. Validace XML během parsování
    3. Validace XML fragmentů
    4. Pokročilá validace použitím XSD schématu
  • Zapisování XML dokumentů
    1. Přehled možností generování XML dokumentů
    2. Zapisování XML dokumentů
    3. Generování XML dokumentů s jmennými prostory
    4. Kontrola formátování XML a konverze XML
  • Dotazování se na XML dokumenty
    1. Vyhledávání v XML dokumentech pomocí jazyka XPath
    2. Vytvoření document cache a navigace v ní
    3. Použití tříd XPathDocument, XPathNavigator, XPathExpression a XmlNodeList
    4. Úvod do jazyka XQuery
  • Práce s přednačtenými XML dokumenty
    1. Úvod do XML Document Object Model
    2. Navigace v XML Použití DOM
    3. Vytváření nových uzlů
    4. Modifikace a mazání uzlů
  • XML transformace
    1. Úvod do transformace XML dokumentů
    2. Použití třídy XslTransform
    3. Aplikování XSLT style sheetů
    4. Proměnné a parametry
  • Serializace objektů do XML
    1. Důvody a využitelnost serializace do XML
    2. Serializace objektů třídou XmlSerializer
    3. Kontrola serializace XML
    4. Deserializácia objektů
  • Implementace XML v SQL Serveru 2005-2012
    1. Nativní datový typ XML
    2. Benefity nativního zpracování XML přímo v databázi
    3. Použití XPath a XQuery v databázi
    4. XML indexy
    5. Automatické vytváření XML z relačních dat
    6. Konverze XML na relační data
    7. Integrace s .NET Framework
Předpokládané znalosti:
Základy objektového programování v jazyce C# nebo VB.NET.
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 800,00 Kč (9 438,00 Kč včetně 21% DPH)