XML programování v prostředí .NET (XML1)

Microsoft, Programování

Kurz je určen vývojářům, které zajímá problematika zpracování XML v prostředí. NET. Naučí se, jak parsovat a validovat XML, generovat XML, dotazovat se na jeho jednotlivé části jazyky XPath a XQuery, či transformovat XML dokumenty. Kurz se věnuje i serializaci objektů do XML, jakož i podporou XML v SQL Serveru a jeho integrací s .NET.

Privátní školení a termíny na míru

Z důvodu dlouhodobě nízké poptávky po tomto školení nejsou v současné době vypisovány termíny pro veřejnost. Je však možné zrealizovat školení jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.
Níže uvedená orientační cena na osobu je kalkulována v případě privátního školení pro 3-4 účastníky, a to při zachování standardní délky školení.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do XML v .NET frameworku
  1. Úvod do XML
  2. Problémy, které se řeší zpracováním XML
  3. Formát XML a jmenné prostory
  4. Podpora zpracování XML v .NET
 • Parsování XML dokumentů
  1. Přehled možností parsování XML dokumentů
  2. Parsování XML pomocí třídy XmlTextReader
  3. Vytvoření vlastního parseru
  4. Vytvoření webové služby XML na parsování XML
  5. Zpracování chyb
 • Validace XML dokumentů
  1. Úvod do XML schémat
  2. Validace XML během parsování
  3. Validace XML fragmentů
  4. Pokročilá validace použitím XSD schématu
 • Zapisování XML dokumentů
  1. Přehled možností generování XML dokumentů
  2. Zapisování XML dokumentů
  3. Generování XML dokumentů s jmennými prostory
  4. Kontrola formátování XML a konverze XML
 • Dotazování se na XML dokumenty
  1. Vyhledávání v XML dokumentech pomocí jazyka XPath
  2. Vytvoření document cache a navigace v ní
  3. Použití tříd XPathDocument, XPathNavigator, XPathExpression a XmlNodeList
  4. Úvod do jazyka XQuery
 • Práce s přednačtenými XML dokumenty
  1. Úvod do XML Document Object Model
  2. Navigace v XML Použití DOM
  3. Vytváření nových uzlů
  4. Modifikace a mazání uzlů
 • XML transformace
  1. Úvod do transformace XML dokumentů
  2. Použití třídy XslTransform
  3. Aplikování XSLT style sheetů
  4. Proměnné a parametry
 • Serializace objektů do XML
  1. Důvody a využitelnost serializace do XML
  2. Serializace objektů třídou XmlSerializer
  3. Kontrola serializace XML
  4. Deserializácia objektů
 • Implementace XML v SQL Serveru 2005-2012
  1. Nativní datový typ XML
  2. Benefity nativního zpracování XML přímo v databázi
  3. Použití XPath a XQuery v databázi
  4. XML indexy
  5. Automatické vytváření XML z relačních dat
  6. Konverze XML na relační data
  7. Integrace s .NET Framework
Předpokládané znalosti:
Základy objektového programování v jazyce C# nebo VB.NET.
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)