Sencha Ext JS Framework (EXTJS)

Programování, JavaScript

Účastníci získají cenné zkušenosti z oblasti vývoje velikých Javascriptových aplikací, o jejich strukturalizaci a způsobu vývoje. Získají celkový přehled o frameworku, jeho hlavních třídách a komponentech a o možnostech tyto věci kombinovat. Naučí se maximálně využívat hotové příklady, naučí se dobře využívat dokumentaci Ext JS, aby již sami dokázali psát vlastní komponenty a kombinace hotových kódu z frameworku.

Privátní školení a termíny na míru

Z důvodu dlouhodobě nízké poptávky po tomto školení nejsou v současné době vypisovány termíny pro veřejnost. Je však možné zrealizovat školení jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Koncept Ext JS
  1. Vhodný editor je základem
  2. Tuny složek a souborů…
  3. Sdružení souborů a přenesení jako celek ke klientovi, vývoj v prohlížeči
  4. Architektury pro jednotlivce a team
  5. První jednoduchá aplikace
  6. Dokumentace Ext.js frameworku a práce s dokumentací
 • Kde čerpat MIT licence kód s Ext JS?
  1. Sencha market
  2. Pimcore CMS, Koala web framework, Aero SQL
 • Layouty administračních aplikací v Ext JS
  1. Systém oken a překryvných dialogů (výhody / nevýhody)
  2. Rámečkový layout (Border layout - rozdělení prostoru na různé přizpůsobivé doky)
  3. Přizpůsobivý layout (Fit layout - padnoucí)
  4. Horizontální rozdělení (Hbox layout)
  5. Vertikální rozdělení (Vbox layout)
  6. Harmonika (Accordion layout)
  7. Ostatní – absolutní, tabulkový a ukotvený layout
  8. Layout browser
 • Architektura kódu
  1. Použití s jQuery, Prototype apod…
  2. Aplikace v Ext JS pomocí MVC architektury
  3. Událostně řízená architektura a vývoj - tlačítka a nástrojové lišty, možnosti vytváření menu a kontextových nabídek
  4. Automatizace ajaxových operací
  5. Modely, validace, sklady dat
 • Práce s formuláři
  1. Komponenta Formulářový panel
  2. Klasické prvky - Textové pole, Číslo, Roletová nabídka (ComboBox) Datum, Zatržítko, Přepínače
  3. Speciální prvky – Slider, Kalendář, vícenásobný výběr s vyhledáváním, vlastní prvky
  4. Události, validace formuláře u klienta / na serveru
 • Komponenty
  1. Okna (Windows)
  2. Stromová struktura (Tree) - jednoduchý strom, sklad stromu, uzly stromu
  3. Stromová struktura (Tree) - přidávání a odebírání uzlů a speciální případy
  4. Tabulka / seznam položek (GridPanel) - jednoduchá základní konfigurace tabulky, sloupce, editory buněk a celých řádků, řazení a filtrování dat, připojení na data (modely a sklady) – připojení na sklad tabulky
  5. Tabulka / seznam položek (GridPanel) - propojení se serverem, operace pro komunikaci a formy komunikace (přidání elementu, procházení elementů, obdržení záznamů / řádků, mazání záznamů)
  6. Tabulka / seznam položek (GridPanel) - ajax proxy, JSON reader, XML reader
  7. Panel nástrojů (Toobar)
  8. Záložky (TabPanel) - základní konfigurace, dynamické přidávání a odebírání, dynamický obsah záložek, přetečení záložek, záložky ve formulářích, speciální případy
  9. Kombinování komponent
 • Přetahování myší
  1. Vytvoření přetahovací položky
  2. Vytvoření zachytávači události a zpracování přetahovaného objektu
 • Grafy a diagramy
  1. Typy grafů
  2. Legendy
  3. Konfigurace os X, Y
  4. Pokročilé grafy a konfigurace
  5. Spojení grafů a komponent, animace
Předpokládané znalosti:
Používání OS Windows nebo Mac, abstraktní myšlení, dobrá znalost HTML a CSS a perfektní znalost Javascriptu. Znalost angličtiny nebo i některého z programovacích jazyků vycházejících z jazyka C výhodou.
Doporučený předchozí kurz:
JavaScript - pro začátečníky (JVS1)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)