Moderní technologie softwarového vývoje nejen pro recruitery (MTVSW)

Programování

Komplexní školení poskytující přehled o současných technologiích a trendech v oblasti softwarového vývoje. Školení tematicky pokrývá různé programovací jazyky a frameworky, popisuje jejich koncepty, silné i slabé stránky a jejich využití. Dotýká se i databázových technologií, jejich porovnání a využití. Probrána je rovněž koncepce DevOps a technologie mobilního vývoje pro Android i iOS.

TOTO ŠKOLENÍ VÁM POMŮŽE:

 • orientovat se v současných technologiích a trendech softwarového vývoje
 • porovnávat jednotlivé programovací jazyky (C#, Java, JS, Python, Go, Rust apod.), jejich koncepty a využití
 • chápat celý vývojový cyklus apod.
 • orientovat se v technologiích vývoje mobilních aplikací pro Android a iOS (Kotlin, Java, Swift, Objective-C, Flutter, React Native apod.)
 • porovnávat jednotlivé databázové systémy (NoSQL, Oracle, SQL, PostgreSQL apod.)
 • chápat pojmy jako je SCRUM a DevOps

KDO BY SE MĚL KURZU ZÚČASTNIT?

 • všichni, kteří chtějí získat přehled o současných technologiích a trendech v oblasti softwarového vývoje
 • recruiteři, manažeři a další decision makery, kteří potřebují mít přehled a chtějí držet krok se současnými trendy a moderními technologiemi v oblasti vývoje SW v širších souvislostech

Privátní školení a termíny na míru

Tento kurz nabízíme pouze jako uzavřené privátní školení. Obsah, délka a termíny kurzů budou vytvořeny podle vašich specifických potřeb. Specifičnost tohoto školení a nízký zájem jednotlivců neumožňuje pro tento kurz vypisovat veřejné termíny.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vašich požadavků a cílů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do vývoje software
  1. Základní seznámení s procesem vývoje
  2. Seznámení s koncepty programovacích jazyků
  3. Operační systémy
  4. Verzovací systémy
  5. Metodiky vývoje
 • Databáze
  1. SQL databáze, jaké jsou k čemu se hodí
  2. NoSQL databáze, v čem jsou jiné a k čemu se hodí
  3. BigData a alternativní přístupy
 • Vývoj backend
  1. Specifika vývoje
  2. Vhodné programovací jazyky
  3. Základní frameworky
  4. Používané technologie
 • Vývoj frontend
  1. Specifika vývoje
  2. Generované stránky vs. SPA aplikace
  3. Značkovací a další jazyky prohlížeče …
  4. Vhodné programovací jazyky
  5. Základní frameworky
  6. Používané technologie
 • Vývoj API
  1. REST a SOAP api
  2. Dokumentace, vývoj a použití
 • DevOps
  1. Základní koncept a co přináší
  2. Co všechno by měl devops umět
 • Moderní trendy
  1. Machine learning a umělá inteligence
  2. Data Science
  3. Blockchain
Předpokládané znalosti:
běžné znalosti používání IT technologií v praxi
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
5 950,00 Kč (7 199,50 Kč včetně 21% DPH)

LEKTOR

Ing. Jan Kolomazník Ph.D. Vystudoval informační technologie na Masarykově univerzitě v Brně a následně se v praxi zabýval programováním pro různé firemní klienty. V současnosti vyučuje na brněnské Mendelově univerzitě, kde se věnuje především programovacím jazykům Java a Python.

Zároveň působí jako školitel ve vzdělávací společnosti ICT Pro s širokým záběrem vyučovaných technologií pro vývoj software a také firemní konzultant.

Reference

Vše bylo velice dobře vysvětleno, načerpal jsem cenné informace o vývoji i jeho technikách.