React pro pokročilé (RCT2)

Programování, Webové technologie

Tento pokročilý třídenní kurz Reactu je určen pro vývojáře, kteří již mají zkušenosti s Reactem. Kurz se zaměřuje na pokročilé koncepty a techniky, které vám umožní efektivněji vyvíjet složité webové aplikace v Reactu.

TOTO ŠKOLENÍ VÁM POMŮŽE:

 • Prohloubit vaše znalosti Reactu a získat dovednosti pro efektivní vývoj.
 • Naučit se pokročilé techniky testování a ladění vašich React aplikací
 • Zvládnout složité koncepty, jako je memoizace, React Context, Suspense a další

KDO BY SE MĚL KURZU ZÚČASTNIT?

 • React vývojáři, kteří chtějí efektivněji vyvíjet složité webov

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Rekapitulace základů Reactu 
  1. Opakování základních konceptů Reactu 
  2. Práce s HTTP požadavky 
  3. Komunikace mezi komponentami 
 • React Hooks 
  1. Použití useRef pro manipulaci s nativními DOM elementy 
  2. Použití forwardRef 
  3. Použití useImperativeHandle pro vystavení API komponenty 
 • Ladění výkonu 
  1. Jak detekovat problémy s výkonem 
  2. Použití Profileru v Google Chrome a React Developer Tools 
  3. React.memo 
  4. useMemo 
  5. useCallback 
 • React Context 
  1. Základní použití kontextu 
  2. Pokročilé zapouzdření kontextu 
  3. Počáteční stav kontextu 
 • Testování s použitím Jest 
  1. Úvod do Jestu 
  2. Osvojení osvědčených postupů pro psaní testů 
  3. Strukturování testů 
  4. Jest matchery 
  5. Testování výjimek 
  6. Mockování 
  7. Ověřování funkčnosti pomocí spies 
  8. Mockování modulů 
 • Testování Reactu s použitím React Testing Library 
  1. Vyhledávání elementů na stránce pomoci queries 
  2. Vyvolávání uživatelských akcí 
  3. Ověřování správného stavu pomocí matchers 
  4. Testování komponent 
  5. Testování hooků 
 • Pokročilá témata 
  1. Render Props 
  2. Error Boundaries 
  3. React Suspense 
  4. React Portal 
  5. Hook useReducer 
 • Routing 
  1. Úvod do React Router 
  2. Globální rozvržení aplikace 
  3. Zanořování stránek pomocí Outlet 
  4. Navigace 
  5. Čtení URL parametrů 
  6. Rozdělení aplikace na menší části (lazy loading) 
  7. React.lazy 
 • Redux 
  1. Definování globálního stavu 
  2. Použití výřezů stavu (slices) 
  3. Čtení stavu Reduxu v komponentě 
  4. Vyvolávání akcí 
 • Nastavení projektu 
  1. Jak vybrat správné knihovny? 
  2. Složení typických projektů v Reactu 
  3. Základy a konfigurace Webpacku 
  4. Monorepo codebase s použitím NX 
Doporučený předchozí kurz:
React framework - tvorba webových aplikací (RCT)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
20 800,00 Kč (25 168,00 Kč včetně 21% DPH)