React pro pokročilé (RCT2)

Programování, JavaScript

Tento pokročilý třídenní kurz Reactu je určen pro vývojáře, kteří již mají zkušenosti s Reactem. Kurz se zaměřuje na pokročilé koncepty a techniky, které vám umožní efektivněji vyvíjet složité webové aplikace v Reactu.

TOTO ŠKOLENÍ VÁM POMŮŽE:

 • Prohloubit vaše znalosti Reactu a získat dovednosti pro efektivní vývoj.
 • Naučit se pokročilé techniky testování a ladění vašich React aplikací
 • Zvládnout složité koncepty, jako je memoizace, React Context, Suspense a další

KDO BY SE MĚL KURZU ZÚČASTNIT?

 • React vývojáři, kteří chtějí efektivněji vyvíjet složité webové aplikace

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Rekapitulace základů Reactu 
  1. Opakování základních konceptů Reactu 
  2. Práce s HTTP požadavky 
  3. Komunikace mezi komponentami 
 • React Hooks 
  1. Použití useRef pro manipulaci s nativními DOM elementy 
  2. Použití forwardRef 
  3. Použití useImperativeHandle pro vystavení API komponenty 
 • Ladění výkonu 
  1. Jak detekovat problémy s výkonem 
  2. Použití Profileru v Google Chrome a React Developer Tools 
  3. React.memo 
  4. useMemo 
  5. useCallback 
 • React Context 
  1. Základní použití kontextu 
  2. Pokročilé zapouzdření kontextu 
  3. Počáteční stav kontextu 
 • Testování s použitím Jest 
  1. Úvod do Jestu 
  2. Osvojení osvědčených postupů pro psaní testů 
  3. Strukturování testů 
  4. Jest matchery 
  5. Testování výjimek 
  6. Mockování 
  7. Ověřování funkčnosti pomocí spies 
  8. Mockování modulů 
 • Testování Reactu s použitím React Testing Library 
  1. Vyhledávání elementů na stránce pomoci queries 
  2. Vyvolávání uživatelských akcí 
  3. Ověřování správného stavu pomocí matchers 
  4. Testování komponent 
  5. Testování hooků 
 • Pokročilá témata 
  1. Render Props 
  2. Error Boundaries 
  3. React Suspense 
  4. React Portal 
  5. Hook useReducer 
 • Routing 
  1. Úvod do React Router 
  2. Globální rozvržení aplikace 
  3. Zanořování stránek pomocí Outlet 
  4. Navigace 
  5. Čtení URL parametrů 
  6. Rozdělení aplikace na menší části (lazy loading) 
  7. React.lazy 
 • Redux 
  1. Definování globálního stavu 
  2. Použití výřezů stavu (slices) 
  3. Čtení stavu Reduxu v komponentě 
  4. Vyvolávání akcí 
 • Nastavení projektu 
  1. Jak vybrat správné knihovny? 
  2. Složení typických projektů v Reactu 
  3. Základy a konfigurace Webpacku 
  4. Monorepo codebase s použitím NX 
Doporučený předchozí kurz:
React framework - tvorba webových aplikací (RCT)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
20 800,00 Kč (25 168,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Česká pošta, s.p., Pavla C.
React pro pokročilé ( RCT2)
"Jedno z dobrých školení, srozumitelný výklad i cvičení, lektor uvádí zkušenosti z praxe. Děkuji"
Česká pošta, s.p., Rudolf S.
React pro pokročilé ( RCT2)
"Kurz byl velmi zajímavý. Rozšířil jsem si znalosti v používání 'Reactu' a určitě budeme spoustu věcí aplikovat do našeho projektu."
Walter s.r.o., Adrian B.
React pro pokročilé ( RCT2)
"Najviac ma zaujala hĺbka kurzu, ktorá rozšírila moje obzory. Taktiež oceňujem dostupnosť materiálov (git, prezentácie)."
ČSOB Stavební spořitelna, a.s., Karel M.
React pro pokročilé ( RCT2)
"Výborné školení, výklad lektora naprosto srozumitelný. Určitě se k prezentacím a ukázkovému kódu mnohokráte vrátím při řešení úkolů v praxi."
ČSOB Stavební spořitelna, a.s., Anton F.
React pro pokročilé ( RCT2)
"Moc se mi líbilo opakovaní předešlí látky druhy den. Srozumitelné vysvětleni i na společných příkladech. Osnova byla rozsáhla. "
Walter s.r.o., Stanislav B.
React pro pokročilé ( RCT2)
"Mám dobrý pocit, že jsem se naučil spoustu nových věcí včetně jejich procvičení při úkolech. Zaujaly mě příklady a zkušenosti z praxe lektora."
Walter s.r.o., Jaromír C.
React pro pokročilé ( RCT2)
"Dojem pozitivní, lektor kombinuje výklad a cvičaní. Opakování předešlého dne pomůže k zapamatování učiva. "