Python - pokročilé programování (PYTH2)

Programování, Python

Kurz je určen vývojářům, kteří ovládají základy programování v jazyce Python a chtěji prohloubit své znalosti o pokročilejší techniky jako zpracování textu, tvorbu vícevláknových a paralelních aplikací, případně i jejich ladění.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Rychlý přehled základů Pythonu
  1. Základní konstrukce
  2. Funkce
 • Moduly, Organizace projektu
  1. Vytvoření a organizace velkého projektu
  2. Tvorba vlastního modulu a jeho distribuce
 • Funkce
  1. Pokročilá práce s funkcemi
 • Lambda, Itertools
  1. Funkcionální paradigma
 • Generátory, Iterátory
  1. Implementace vlastního genetárotu
  2. Implementace vlastního iterátoru
 • Pokročilé principy OOP
  1. Dědičnost, vícenásobná dědičnost
 • Magické metody
  1. Implementace operátorů
 • Návrhové vzory
  1. Adaptér
  2. Builder
  3. Dekorátory
 • Logování (modul logging)
  1. Logování chyb v programu a jejich ladění
 • Paralelizace (modul multiprocessing)
  1. Synchronizace
  2. Sdílení dat
 • Perzistence objektů
  1. Pickle
  2. Databáze
 • Parsování
  1. Regulární výrazy
 • Flask
  1. Implementace REST API
  2. sqlalchemy
 • Psaní testů
  1. Unit testy
Předpokládané znalosti:
Znalost základů programování v jazyce Python
Doporučený předchozí kurz:
Python - základy programování (PYTH1)
Doporučený následný kurz:
Datová analýza v Pythonu (PYTH4)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
12 900,00 Kč (15 609,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

cz.MicroNova s.r.o., Martin S.
Python - pokročilé programování ( PYTH2)
"Školení splnilo má očekávání. Získané poznatky využiji v praxi."
Tieto Czech Support Services s.r.o., Miloslav Š.
Python - pokročilé programování ( PYTH2)
"Velmi mi vyhovoval přístup školitele."