Základy UML modelování v prostředí Enterprise Architect (UML1)

Programování, OOA, UML

Jazyk UML (Unified Modeling Language) se stal za posledních 25 letech fenoménem v oblasti analytických metod. V tomto kurzu Vám pomůžeme probojovat se houštinou různých modelů a diagramů, které UML analytikovi a návrháři nabízí.
V rámci kurzu získáte základní přehled a schopnost, jak tyto prostředky použít při práci na SW projektech. Jednotlivé modely a diagramy budou prezentovány na jednoduchých příkladech s použitím CASE nástroje Enterprise Architect.
V rámci kurzu předpokládáme bohatou diskuzi nad jednotlivými příklady, zaměřenou na dotazy a potřeby účastníků. Absolvování tohoto kurzu Vás určitě povzbudí k dalšímu zkoumání možností, jak Vám UML pomůže zlepšit vaše analytické vyjadřování.

TOTO ŠKOLENÍ VÁM POMŮŽE:

 • Získat kontext opakování fází SW projektu
 • Pochopit úlohu analýzy v SW projektech a proč se používá modelování
 • Získat rychlý pohled do historie jazyka UML
 • Seznámit se nejčastěji využívanými modely/diagramy

KDO BY SE MĚL KURZU ZÚČASTNIT?

 • Projektoví manažeři, kteří potřebují v přiměřené míře rozumět pracovním prostředkům pracovníků na projektu
 • IT analytici, kteří se zatím s UML nesetkali. A někdy je snad i odradilo množství informací, které v současnosti k UML existuje.
 • Business analytici, kteří si hodlají vylepšit a zpřesnit výrazové možnosti
 • Programátoři, kteří chtějí být partneři analytiků při přebírání jejich výsledků

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Vývoj SW systémů, vývojové fáze SW projektu, modely apod
  1. Rozdělení SW projektu na fáze/etapy, proč vlastně?
  2. Role analýzy: na co musí dát analýza odpověď
  3. Role modelování v analýze
  4. Průlet historií analytických metodik
  5. Nástroje pro podporu modelování: Computer Aided Software Engineering - CASE
 • Historie a vznik UML, přehled diagramů, obecné prvky
  1. Three amigos: Booch, Rambough, Jacobsson a další inspirativní autoři
  2. Stručná charakteristika verzí
  3. Srovnání s jinými analytickými metodikami
 • Model/diagram tříd, model/diagram objektů
  1. Role modelu v analýze
  2. Základní prvky diagramu tříd
  3. Základní prvky diagramu objektů
  4. Příklady v EA
  5. Vlastní práce účastníků
 • Model balíčků
  1. Základní prvky diagramu balíčků
  2. Debata o roli pro uspořádání analýzy a projektu
  3. Ukázka v EA
 • Model případů užití
  1. Role modelu v analýze
  2. Základní prvky modelu případů užití
  3. Příklady v EA
  4. Vlastní práce účastníků
 • Diagram aktivit
  1. Role modelu v analýze
  2. Základní prvky diagramu aktivit
  3. Příklady v EA
  4. Vlastní práce účastníků
 • Stavový diagram
  1. Role modelu v analýze
  2. Základní prvky stavového diagramu
  3. Příklady v EA
 • Diagram komponent
  1. Role modelu v analýze
  2. Základní prvky diagramu aktivit
  3. Příklady v EA
 • Sekvenční diagram
  1. Role modelu v analýze nebo návrhu
  2. Základní prvky sekvenčního diagramu
  3. Příklady v EA
 • Závěr
  1. Doplňující témata
  2. Otázky účastníků
  3. Odkazy na další informační zdroje
Předpokládané znalosti:
Základní znalost některého programovacího jazyka, schopnost analytického myšlení, základní znalost objektové orientovaného programování.
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena za osobu:
9 800,00 Kč (11 858,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Univerzita Karlova, Jitka J.
Základy UML modelování v prostředí Enterprise Architect ( UML1)
"Školení bylo zaměřeno na praktické použití, získala jsem větší jistotu v tom, co dělám. Vzhledem k tomu, že školitel je i vývojářem, bylo pozitivní poznat i tento úhel pohledu."
Michal Novák, Michal N.
Základy UML modelování v prostředí Enterprise Architect ( UML1)
"Objektové modelování software je o způsobu myšlení a pohledu na realitu. Kromě výkladu a příkladů probíhala přínosná diskuze k přístupu k modelování, odpovědi na dotazy a praktické doporučení volby diagramů pro praxi. Děkuji."
Česká správa sociálního zabezpečení, Iva V.
Základy UML modelování v prostředí Enterprise Architect ( UML1)
"Pěkně vedené příklady, jeden s vlastním vypracování druhý řízený, to mi dalo nejvíce. "
Česká správa sociálního zabezpečení, František M.
Základy UML modelování v prostředí Enterprise Architect ( UML1)
"Školitel se ochotně individuálně věnoval klientům."
ERA a.s., Libor M.
Základy UML modelování v prostředí Enterprise Architect ( UML1)
"Odbornost školitele na výborné úrovni. Nic bych neměnil. Děkuji."
ERA a.s., Jan D.
Základy UML modelování v prostředí Enterprise Architect ( UML1)
"Můj celkový dojem ze školení Základy UML modelování v prostředí Enterprise Architect (UML1) je velice pozitivní, a to především díky fundovanosti lektora v teoretické i praktické rovině. Ad co změnit – v tomto konkrétním případě, mě žádné konkrétní změny nenapadají. Ad co chybělo – video záznam školení, kde by se bylo možné vracet k probíraným tématům, a to především postupům prováděným na příkladech v EA. Ad nejvíce zaujalo – zda a jak probíraná témata přenést do každodenní praxe. Ad přínos – aplikace teorie na praktickém příkladu."
ČEZ, a. s., Jan H.
Základy UML modelování v prostředí Enterprise Architect ( UML1)
"Mnoho příkladů z praxe, na začátku jsme si řekli, co bychom potřebovali probrat. Příjemné místo, dobré jídlo."
ABIA CZ services s.r.o., Veronika S.
Základy UML modelování v prostředí Enterprise Architect ( UML1)
"Splnilo očekávání, dozvěděla jsem co je UML a snad pochopila o co jde :-). Rozhodně jsem se nenudila a bylo to velmi zajímavé."
ABIA CZ services s.r.o., Dita K.
Základy UML modelování v prostředí Enterprise Architect ( UML1)
"školení splnilo mé očekávání, ukázalo základy UML a praktické využití, rychlé reakce na dotazy"
ABIA CZ services s.r.o., Radomír M.
Základy UML modelování v prostředí Enterprise Architect ( UML1)
"Rozsah informací pro potřeby mého očekávání bylo dostatečné, oceňuji praktické procvičování a interakci s prezentujícím při řešení dílčích dotazů"
RETIA, a.s., David F.
Základy UML modelování v prostředí Enterprise Architect ( UML1)
"Prinosem je ziskani zakladniho prehledu do problematiky UML, pochopeni souvislosti, prakticke pouziti z praxe."
Home Credit International a.s., Lukáš Č.
Základy UML modelování v prostředí Enterprise Architect ( UML1)
"Vzhľadom k tomu, že sme boli na kurze len 2 účastníci, bol kurz vo veľmi príjemnej a uvoľnenej atmosfére. Lektor bol ochotný prispôsobiť obsah kurzu podľa našich znalostí a následných podnetov."