Python Akademie – virtuálně (PYTH1V)

Programování, Python

Chcete začít programovat nebo svůj repertoár rozšířit o jeden z nejoblíbenějších programovacích jazyků? Python je programovací jazyk vhodný pro začátečníky i programátorské veterány. Používá se ve všech oblastech vývoje software, automatizace a zpracování dat.

Přihlaste se na tento online vzdělávací program, ve kterém se v průběhu dvou měsíců seznámíte s tímto programovacím jazykem a to jak v příkazové řádce, tak i v textovém editoru.

kurz je určený pro

 • začínající i mírně pokročilé programátory
 • programory - věčné začátečníky, pro které je Python ideální díky své jednoduché syntaxi

Forma výuky

forma výuky

Vzdělávací program je realizován online formou, a to v podobě deseti pravidelných samostatných výukových modulů v délce 3 hodin. V případě níže nabízených termínů otevřených kurzů probíhá výuka 1x týdně vždy ve stejný den a čas jako první den školení.

U uzavřených firemních kurzů jsou termíny a četnost realizace dána dohodou na základě možností a potřeby klienta.

Výuka vzdělávacího programu u otevřených kurzů probíhá pro skupinky o velikosti 4 – 8 účastníků. Díky tomu je zajištěn maximálně individuální přístup lektora k účastníkům a prostor pro řešení jejich individuálních dotazů.

Termíny

Den zahájení vzdělávacího programu je uveden v tabulce níže. Termíny navazujících dní jsou vždy ve stejný čas v následujících týdnech po dobu 10 týdnů. Celkem tak každý účastník absolvuje 30 hodin výuky.

Kromě vlastní výuky je součástí programu také přístup na vzdělávací portál s materiály a možnost průběžných individuálních konzultací lektora s jednotlivými účastníky v časech dle operativní domluvy.

První modul můžete na zkoušku absolvovat zdarma. Školení bude účtováno pouze v případě, že se následně rozhodnete absolvovat celý vzdělávací program. V tabulce níže je uvedena celková cena vzdělávácího programu.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Session 1 - Úvod do programování a první kroky
  1. Výběr programovacího jazyka
  2. Silné a slabé stránky Pythonu
  3. Pracovní prostření
  4. Instalace Pythonu a IDE
  5. Seznámení a práce s IDE
  6. Proměnné a hodnoty
  7. Práce s čísly a textem
  8. Interakce s uživatelem
  9. Seznamy 
 • Session 2 - Základní konstrukce
  1. Objekty a reference
  2. Význam operátoru přiřazení
  3. Kopírování objektů
  4. Podmínky a cykly
  5. Příkazy a odsazení
 • Session 3 - Organizace kódu
  1. PEP8
  2. Funkce
  3. Parametry funkcí a návratové hodnoty
  4. Lokální proměnné
  5. Jak pracovat s dokumentací
 • Session 4 - Datové struktury a výjimky
  1. Výjimky
  2. LBYL vs. EAFP
  3. Zotavení programu
  4. Základní datové struktury
 • Session 5 - Knihovny a velké projekty
  1. Rozdělení kódu na moduly
  2. Instalace knihoven a jejich použití
  3. Tvorba vlastního modulu
 • Session 6 - Perzistence dat
  1. Binární vs. textová data
  2. Práce se soubory
  3. Formáty pro ukládání dat 
 • Session 7 - Objektově orientované programování
  1. Instance a třídy
  2. Datové atributy
  3. Psaní metod
  4. Typy vazeb
  5. Základy polymorfismu
  6. Jednoduchá dědičnost
 • Session 8 - Objektový model v Pythonu
  1. Magické metody
  2. Dynamické vlastnosti
  3. Duck-typing
  4. Dědičnost
  5. Návrhové vzory
 • Session 9 - Standardní knihovna
  1. Využívání hotových nástrojů
  2. Práce s datetime
  3. itertools
 • Session 10 - Shrnutí a závěr
  1. Regex
  2. Paralelizace
  3. Získávání dat z API
  4. Vlastní témata
Předpokládané znalosti:
Znalost práce na PC. Výhodou je základní znalost algoritmizace, není však podmínkou.
Časový rozvrh:
10 dní (13:00hod. - 16:00hod.)
Cena kurzu:
14 900,00 Kč (18 029,00 Kč včetně 21% DPH)

Reference

Celkově velmi přínosné, spousta praktických cvičení a příkladů. Max spokojenost.

Lektor

Mikuláš Muroň

Ing. Mikuláš Muroň je lektorem společnosti ICT Pro. Je absolventem Mendelovy univerzity v Brně, kde dále pokračuje ve studiu na doktorském programu, při kterém je současně také zapojen do výuky, mimo jiné i Pythonu.

Mikuláš se věnuje počítačovému zpracování přirozeného jazyka (NLP), prostorovým datům (GIS) a datové analýze obecně a to zejména v prostředí Pythonu. Je fanouškem Linuxu a všeho open-source.