3ds Max - profesionální 3D grafika (MAX)

Grafika, 3D Grafika

Kurz 3ds Max - profesionální 3D grafika je určen začátečníkům práce v 3D studiu, kteří se chtějí zaměřit jak na architektonické modelování, tak i na 3D užitou grafku nebo i na 3D animace. Předpokladem kurzu je znalost alespoň nějakého grafického editoru pro bitmapovou grafiku na editaci textur. Po kurzu 3ds Max - profesionální 3D grafika by měl účastník umět zvládnou vymodelovat jakýkoliv objekt, jakkoli ho obarvit a vytvořit působivé 3D vizualizace.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod
  1. specifikace souborových formátů
  2. základní nastavení
  3. přehled a vývoj uživatelského prostředí
  4. zobrazení a přizpůsobení panelů
 • Zobrazovací pole (viewporty)
  1. nástroje Orbit, Zoom a Pan View
  2. nástroj View Cube
  3. nástroj Navigation Wheel
  4. přepínání pohledů ve viewportech
  5. nastavení způsobu vykreslování
  6. zobrazování voleb xView
  7. další nastavení viewportů
 • Základní nástroje
  1. výběry
  2. manipulace, otáčení a transformace
  3. zarovnání, převrácení a přichytávání
  4. vrstvy, zamykání, schovávání
  5. editace transformačního bodu
 • Modelování – primitivní objekty
  1. kvádr, koule, válec, jehlan apod…
  2. křivka, kruh, obdélník, hvězda, text apod…
  3. diamant, harmonika, kapsle, pružina apod…
 • Modelování – architektonické objekty
  1. dveře – normální, lítací a stahovací dveře
  2. okna – jednokřídlé, vícekřídlé, střešní, vikýřové, zasouvací
  3. schody – jednoduché, točité, tvar L, tvar U
  4. ostatní – stromy, zábradlí, rychlé kreslení zdí
 • Modelování – modifikátory
  1. panel modifikátorů
  2. práce s více modifikátory (modifier stack)
  3. nejznámější modifikátory tvaru
  4. – Bend, Edit Mesh (Patch, Poly), Cap Holes, Displace, FDD, Lathe, Melt, Mesh Smooth, Mirror, Noise, Skew, Slice, Taper, Twist, Vertex Paint
 • Modelování – jednoduché operace
  1. převedení na mřížku, vlastnosti mřížky
  2. editace mřížky v různých režimech, soft selekce
  3. dělení a zjednodušování mřížky
  4. výběry v mřížce podle obrázku nebo cesty
 • Modelování – operace s mřížkami
  1. Boolean operace – sčítání, odčítání, průniky, rozdíly, STL check
  2. morfování – změna mřížky A v mřížku B v čase
  3. promítání křivek na mřížky/objekty
  4. obkreslování profilů podél cesty/křivky
  5. sčítání mřížek pod jeden objekt
  6. pole objektů – 2D a 3D pole, řetězové pole
 • Modelování – křivky NURBS
  1. vytváření a editace NURBS křivek
  2. natahování povrchů na NURBS křivky
 • Modelování – generátory částic
  1. vytvoření nehybného pole částic pomocí objektů z mřížky
  2. vytvoření animovaného pole částic
  3. řízení pohybu pomocí sil prostředí – gravitace, stěny, následování křivek apod…
  4. vytváření řízených systémů částic
 • Materiály – úvod
  1. editor materiálů – základní možnosti
  2. aplikování materiálu na objekt/objekty
  3. přiřazení obrázkové textury
  4. knihovny materiálů
  5. mapa pro odlesk osvětlení
  6. mapa průhlednosti
  7. mapa pokřivení
  8. mapa pro zrcadlení objektů
  9. další mapy
  10. pokročilé možnosti editoru materiálů
 • Materiály – mapování
  1. jednoduché zarovnávání materiálu na objektech
  2. více materiálů pro jeden objekt
  3. modifikátor Unwrap UVW – představení možností
  4. rozřezání modelu na dílčí plochy pro texturu
  5. transformace a narovnání rozřezaných částí
  6. mapování obrázků na jednotlivé plochy, editace v externím grafickém editoru
 • Osvětlení
  1. defaultní osvětlení scény
  2. vytvoření světla a základní volby
  3. vytváření kopií vs. instancí světel
  4. zvolení objektů pro osvětlení a stínování
  5. druhy světel – směrové světlo, bodový zdroj světla, slunce, světelná plocha, paprsky apod…
 • Kamery
  1. vytvoření kamery z viewportu
  2. náležitosti kamery, základní nastavení
  3. nástroje pro pohyb s kamerou, perspektiva
  4. efekty prostředí – motion blur, hloubka ostrosti
  5. přiřazení kamery pro render
 • Animace
  1. volby animace – framerate, délka animace, zrychlení, časové jednotky
  2. vytvoření jednoduché animace kamery, volba autokey
  3. panel animace – představení možností, editace křivek pohybů
  4. animace základních vlastností – umístění, otáčení, transformace
  5. animace modifikátorů
  6. animace materiálů
  7. animování těles a kolizí modifikátorem MassFX
 • Inverzní kinematika
  1. přiřazení kostí IK tělesa
  2. nastavení závislostí, omezení pohybů a otáčení
  3. animace tělesa IK
 • Renderování
  1. základní volby renderování
  2. renderovací algoritmy pro pracovní prostředí, editor materiálů a produkční render
  3. renderování jednoho snímku do souboru
  4. renderování dílčích částí snímku, renderování videa
  5. pokročilé volby scanline rendereru – stínování, osvětlení, raytracing, motion blur
  6. Mental ray a Vray renderer – hlavní rozdíly a přednosti
  7. Vray renderer – osvětlení, stínování a další volby prostředí
  8. Vray renderer – síťové renderování, doporučené cloudové renderovací farmy
 • Závěr
  1. cvičení s vlastním půdorysem bytu, průlet kamerou
  2. odkazy na free textury a modely na webu
  3. vytvoření opakovaných textur v externích graf. editorech
Předpokládané znalosti:
Používání OS Windows, abstraktní a prostorové myšlení, pečlivost, výhodou může být znalost některého z 2D grafických nástrojů (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Gimp, Inkscape), některé lepší videostřižny (Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Sony Vegas Pro) nebo některého z jiných 3D nástrojů (Cinema 4D, Rhino, Blender).
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
8 900,00 Kč (10 769,00 Kč včetně 21% DPH)