Školení PRINCE2

PRINCE2® je metodika projektového řízení. Vznikla na podnět britské vlády a je v současnosti využívána jak ve veřejném, tak i soukromém sektoru. Mezi hlavní výhody je považována její flexibilita, ucelenost, jasně definované role a struktury a pokrytí celého životního cyklu projektu.

Kurzy PRINCE2® v naší nabídce jsou zajišťovány ve spolupráci s obchodním partnerem INBOX SK, který je APMG ATO (Accredited Training Organzation).
PRINCE2® a PRINCE® jsou registrované obchodní známky AXELOS Limited.

PRINCE2