Oracle databáze - programování v PL/SQL (ORA5)

Databáze, Oracle

Kurz je určen jak pro administrátory databází Oracle, kteří si chtějí rozšířit znalosti o procedurální SQL jazyk, tak pro vývojáře aplikací Oracle s využitím jazyka PL/SQL. Studenti se naučí tvořit, testovat a opravovat náročné aplikace založené na PL/SQL. Pro školení je využívána poslední verze Oracle.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Opakování vlastností jazyka SQL, pokročilejší metody dotazování.
  1. SQL funkce a jejich využití
 • Úvod do PL/SQL, struktura, prostředí a vlastnosti PL/SQL
  1. základní syntaxe PL/SQL
  2. pravidla struktury bloku
  3. vnořené bloky
  4. deklarování proměnných a konstant
  5. SQL příkazy v PL/SQL
  6. interakce PL/SQL a funkcí z klasického SQL
 • Získávání dat v PL/SQL
  1. Implicitní kurzor, explicitní kurzor
  2. záznamy v PL/SQL
 • Řízení transakcí
 • Příkazy větvení a cyklů, řízení běhu programu v PL/SQL
 • Ošetření výjimek (Exception Handling)
  1. předdefinované výjimky
  2. výjimky definované uživatelem
 • Vytvoření uložených procedur
  1. zobrazení zdrojového kódu v pohledu slovníku USER_SOURCE
 • Vytvoření uložených funkcí
  1. stanovení výhod použití uložených funkcí v příkazech SQL
  2. stanovení omezení volání funkcí z příkazů SQL
 • Vytvoření triggerů
  1. přehled výhod a pokynů k použití databázových triggerů
  2. vysvětlení pořadí spouštění triggerů
  3. vytvoření příkazu DML a triggerů na úrovni řádku
  4. vytvoření triggerů pro DDL události
  5. vytváření a použití triggerů pro systémové události
 • Vytvoření balíků, přehled výhod balíků
  1. přehled omezení ve funkcích balíků použitých v SQL
  2. ukázka zapouzdření kódu v balíku
  3. objasnění funkce balíku DBMS_OUTPUT (společně s příkazem SET SERVEROUPUT ON)
 • Interakce se soubory operačního systému pomocí balíku UTL_FILE
  1. popis zpracování souborů pomocí balíku UTL_FILE
  2. kontrola rutin a výjimek balíku UTL_FILE
  3. použití balíku UTL_FILE ke generování sestavy do souboru
 • Nativní dynamický příkaz SQL
  1. příklad balíku DBMS_SQL
  2. Použití EXECUTE IMMEDIATE
 • Manipulace s velkými objekty (LOB)
  1. popis, správa a zabezpečení objektů BFILE
  2. popis, správa a zabezpečení objektů BFILE
  3. stručný popis balíku DBMS_LOB
 • Vytvoření a použití objektu DIRECTORY k přístupu k objektům BFILE a jejich použití
Předpokládané znalosti:
Znalost jazyka SQL v prostředí Oracle.
Doporučený předchozí kurz:
Oracle - Jazyk SQL (ORA0)
Doporučený následný kurz:
Oracle PL/SQL - programování pro pokročilé (ORA5A)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
18 000,00 Kč (21 780,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

Česká pojišťovna a.s., Barbora T.
Oracle databáze - programování v PL/SQL ( ORA5)
"Kurz byl velmi přínosný. Doplnila jsem znalosti, naučila se mnoho nového."
GEM System a.s., Matúš Z.
Oracle databáze - programování v PL/SQL ( ORA5)
"Naucil jsem se zajimavosti potrebne pro svou pravi. Procedury, kurzory..."
Ing. Martin Burdík, Martin B.
Oracle databáze - programování v PL/SQL ( ORA5)
"Velmi dobrý kurz, děkuji."
Libor Grigerek, Libor G.
Oracle databáze - programování v PL/SQL ( ORA5)
"Výborná příprava a prezentační dovednosti školitele."
Česká spořitelna, a.s., Jozef S.
Oracle databáze - programování v PL/SQL ( ORA5)
"Vse OK"
CN Group CZ s.r.o., Michal O.
Oracle databáze - programování v PL/SQL ( ORA5)
"Výborný lektor, atmosféra, spokojenost!"