Oracle BI Enterprise Edition 11g - tvorba repozitářů (ORA11)

Databáze, Oracle

Kurz se věnuje vytváření a nasazování repozitářů Oracle BI Serveru. Účastníci se naučí, jak vybudovat a otestovat všechny 3 vrstvy repozitáře, jak vytvořit kalkulované metriky, nastavit dimenze a hierarchie, a využít je na pokročilejší analytické výpočty. Naučí se používat proměnné pro vytváření dynamických repozitářů, a zajistit jednotlivé části repozitáře tak, aby každý uživatel mohl pracovat pouze s povolenými částmi. Závěr kurzu se věnuje týmovému vývoji repozitářů, nasazování změn do produkce, a stručnému popisu utilit v BI Administration Tool.

Privátní školení a termíny na míru

Z důvodu dlouhodobě nízké poptávky po tomto školení nejsou v současné době vypisovány termíny pro veřejnost. Je však možné zrealizovat školení jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do architektury OBI EE a metadat
  1. Komponenty architektury Oracle BI
  2. Struktura repozitářů, vlastnosti a funkcionalita
  3. Nástroj BI Administration Tool
  4. Vytvoření repozitáře
  5. Základní administrační úkony spojené s metadaty
  6. Online vs. offline režim úpravy repozitáře
 • Vytváření fyzické vrstvy metadat
  1. Import metadat z datových zdrojů
  2. Nastavení connection poolů
  3. Definování klíčů a joinů
  4. Vytvoření aliasů tabulek
  5. Vytvoření tabulky z SQL dotazu
  6. Tisk fyzického diagramu
  7. Ostatní objekty fyzické vrstvy
 • Vytváření logické vrstvy metadat
  1. Vytvoření obchodního modelu
  2. Vytvoření logických tabulek, vzorců a tabulkových zdrojů
  3. Nastavení logických joinů
  4. Vytvoření vypočtených metrik
  5. Ostatní objekty logické vrstvy
  6. Tisk byznys diagramu
 • Vytváření prezentační vrstvy metadat
  1. Objekty prezentační vrstvy
  2. Vytvoření objektů prezentační vrstvy
  3. Úprava objektů prezentační vrstvy
  4. Vlastnosti a nastavení objektů prezentační vrstvy
  5. Vnořené tabulky
  6. Podmíněné skrývání objektů prezentační vrstvy
 • Testování a ověřování repozitáře
  1. Kontrola konzistence repozitáře
  2. Nasazení repozitáře na server
  3. Zapnutí logování dotazů
  4. Spouštění analýz na ověřování repozitáře
  5. Prohlížení logu dotazů
 • Vytváření kalkulovaných metrik
  1. Vytvoření kalkulovaných metrik na základě logických sloupců
  2. Vytvoření kalkulovaných metrik na základě fyzických sloupců
  3. Vytvoření kalkulovaných metrik pomocí průvodce kalkulacemi
  4. Vytvoření metrik pomocí funkcí
 • Logické dimenze
  1. Využití logických dimenzí
  2. Vytvoření hierarchií
  3. Kalkulované metriky přiřazené k úrovním hierarchií
  4. Poměrové kalkulované metriky
  5. Agregace na základě dimenzí
  6. Vytváření prezentačních hierarchií
  7. Parent-child hierarchie
  8. Použití vypočtených členů
  9. Hierarchie s vynechanými členy a neúplné hierarchie
 • Práce s daty v čase
  1. Použití časových srovnání v byznys analýze
  2. Časové dimenze a jejich nastavení
  3. Funkce pro výpočet kalkulovaných metrik na časové ose: AGO, TODATE a PERIODROLLING
 • Proměnné repozitáře
  1. Typy proměnných v Oracle BI
  2. Proměnné na úrovni připojení
  3. Proměnné repozitáře
  4. Inicializační bloky pro proměnné
  5. Správce proměnných
  6. Použití dynamických proměnných jako filtrů
 • Bezpečnost metadat
  1. Architektura zabezpečení v Oracle BI Serveru
  2. Výchozí nastavení zabezpečení Oracle BI Serveru
  3. Vytváření uživatelů a skupin
  4. Vytváření aplikačních rolí
  5. Nastavení přístupu k objektům prezentační vrstvy
  6. Zabezpečení na úrovni řádků (datové filtry)
  7. Nastavení časových a množstevních omezení dotazů
  8. Integrace s poskytovateli identity (např. Active Directory) a SSO
 • Zpráva cacheování
  1. Standardní nastavení cacheování dat
  2. Úprava a vypnutí cacheování dat pro jednotlivé tabulky
  3. Zpráva manažera cache
  4. Prohlížení a mazání cache
  5. Úprava nastavení a parametrů cache
  6. Automatizované mazání částí cache po skončení ETL
  7. Naplnění cache
 • Týmový vývoj repozitářů
  1. Nastavení týmového vývoje (multiuser development) v BI Administration Toole
  2. Nastavení prostředí týmového vývoje
  3. Vytvoření projektů
  4. Týmový vývoj repozitářů
  5. Slučování změn a 3-cestný merge
  6. Sledování historie změn
 • Vytváření a nasazování patchů
  1. Porovnávání změn v repozitářích
  2. Ekvalizace objektů
  3. Vytvoření patche se změnami
  4. Nasazení patche se změnami
  5. Řešení konfliktů při spojování změn
 • Utility BI Administration Tool
  1. Session Manager
  2. Query Repository
  3. Replace Sloupce and Tables
  4. Repository Documentation
  5. Generate Metadata Dictionary
  6. Oracle BI Event Tables
  7. Update Physical Layer
  8. Remove Unused Physical Objects
  9. Použití BI Server XML API na vytvoření XML reprezentace metadat v repozitáři
Předpokládané znalosti:
Základní přehled v Oracle BI.
Doporučený předchozí kurz:
Oracle BI Enterprise Edition 11g - Reporty a dashboardy (ORA10)
Doporučený následný kurz:
Pokročilá analýza a dolování dat pomocí Oracle Data Miner a R Enterprise (ORA12)
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)

Vybrané zákaznické reference

PPF banka a.s., Jakub P.
Oracle BI Enterprise Edition 11g - tvorba repozitářů ( ORA11)
"Nemám žádné výhrady, jsem spokojen! Díky"
OKIN BPS, a.s., Roger A.
Oracle BI Enterprise Edition 11g - tvorba repozitářů ( ORA11)
"Joined the course remotely and was able to follow easily. Good lecturer, good presentation, very impressed."
OKIN BPS, a.s., Jiří K.
Oracle BI Enterprise Edition 11g - tvorba repozitářů ( ORA11)
"The course was built for us on demand with a lot of stuff included which was sometimes not that easy to practice enough, but this was not the problem of you as a company or lecturer. But in general it was really great training with a well prepared lecturer who was able to pass as much knowledge as possible. THANK YOU."