Oracle BI Enterprise Edition 11g - Reporty a dashboardy (ORA10)

Databáze, Oracle

Tento kurz naučí účastníky, jak používat Oracle BI z uživatelského hlediska. Naučí se, jak vytvářet interaktivní manažerské tabule, provádět ad-hoc analýzy dat, vytvářet automatické upozornění a vytvářet reporty. Účastníci se naučí vytvářet tabulky, grafy, kontingenční tabulky, a jak profesionálně vizualizovat a analyzovat všechna svá data. Závěr kurzu se věnuje sledování výkonnosti organizace a jeho integraci s ostatními technologiemi Oracle BI.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do Oracle BI EE
  1. Prezentační katalog
  2. Přihlášení a odhlášení
  3. Navigace
  4. Nastavení
  5. Interakce s ostatními produkty
  6. Integrace s Publisher
  7. Integrace s Microsoft Office
 • Vytváření analýz
  1. Co jsou to analýzy
  2. Jak se zpracovávají analýzy
  3. Analýzy a dashboardy
  4. Funkcionalita dvojitého sloupce
  5. Vytváření nových analýz
  6. Specifikace kritérií pro analýzu
  7. Úprava vzorce pro sloupec
  8. Přidání parametrů do analýz
  9. Vložení analýz do dashboardů
  10. Použití proměnných
 • Přidání pohledů do dashboardů
  1. Dostupné pohledy
  2. Úprava grafových pohledů
  3. Úprava hodnot a provedení zpětného zápisu do databáze
  4. Interakce v pohledech
  5. Rozklikávání a překlikávání v pohledech
  6. Třídění dat v pohledech
  7. Třídící funkcionalita
  8. Spojování pohledů do master-detail
 • Vytváření dashboardů
  1. Přehled dashboardů
  2. Dashboard Builder
  3. Vytváření a úprava dashboardů
  4. Přidání reportů Oracle BI Publisher na stránky dashboardů
  5. Změna vlastností dashboardů a jejich stránek
  6. Úpravy
  7. Šablonové stránky
  8. Práce s přehledovými knihami
 • Filtrování a výběr dat pro analýzy
  1. Uložení objektů jako vložené nebo pojmenované
  2. Filtry a kroky výběru
  3. Vytváření a úpravy filtrů podle sloupců
  4. Práce se skupinovými a vypočtenými položkami
 • Další funkcionalita
  1. Získání vstupu v dashboardech a analýzách
  2. Formátování analýz, pohledů a dashboardových stránek
  3. Dodání obsahu
  4. Práce s podmínkami
  5. Práce s akcemi
 • Klíčové ukazatele výkonu - KPI
  1. Přehled
  2. Vytváření a úprava KPI
  3. Vygenerování analýzy z KPI
  4. Vytváření a úprava KPI watchlistů
 • Scorecarding
  1. Přehled
  2. Editor
  3. Vytváření scorecardů
  4. Vize
  5. Perspektivy
  6. Iniciativy
  7. Stromy strategií
  8. Mapy strategií
  9. Vlastní pohledy
  10. Přidávání scorecardů a jejich objektů do dashboardů
Časový rozvrh:
3 dny (9:00hod. - 17:00hod.)