JavaScript - pro pokročilé (JVS2)

Programování, Webové technologie

Účastníci získají celkový přehled o jazyku JavaScript a jeho možnostech v prostředí internetových prohlížečů. Naučí se psát robustní aplikace, knihovny a pluginy do internetových stránek. Naučí se vybrat si a používat správný framework a naučí se psát rychlé a bezpečné aplikace.

Lokalita, termín kurzuBrno
23.11. - 24. 11. 2017
Objednat
21.12. - 22. 12. 2017
Objednat
1.2. - 2. 2. 2018
Objednat
15.3. - 16. 3. 2018
Objednat
Praha
11.1. - 12. 1. 2018
Objednat
22.2. - 23. 2. 2018
Objednat
5.4. - 6. 4. 2018
Objednat
17.5. - 18. 5. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • OOP v Javascriptu
  1. prototypování – statické a dynamické vlastnosti a metody
  2. prototypování – vytváření dědičnosti
  3. mylné metody vytváření tříd a dědičnosti
  4. nový statement class v ES6
  5. dědičnost, vytváření tříd pomocí různých pomocných knihoven a porovnání jednotl. implementací
  6. volání rodičovských metod a předávání kontextu
 • Nové rozšířené datové typy a pokročilé funkcionality v JS
  1. verze Javascriptu v prohlížečích, MDN
  2. rozšiřování základních prototypů, polyfilly
  3. nové funkce pro pole, nová číselná pole, iterátor typu Map
  4. funkce - předávání kontextů pomocí funkcí aplly a call, bind
  5. API nových elementů – canvas, audio a video
 • Formuláře důkladněji
  1. našeptávače
  2. multiupload souborů v čistém javascriptu
  3. nové atributy a typy vstupních polí v HTML5
  4. polyfily – date, slider, number…
 • Regulární výrazy
  1. co jsou regulární výrazy a k čemu slouží
  2. syntaxe, vytvoření regulárního výrazu
  3. literály, speciální znaky, modifikátory a kvantifikátory
  4. znakové třídy a množiny znaků
  5. zpětné reference
  6. používání funkcí test, exec, replace a split
  7. ošetřování před odesíláním formulářů, odlišnosti od jiných jazyků
 • Javascriptové frameworky
  1. co je framework/knihovna
  2. rozdělení frameworků dle potřeb
  3. kdy je třeba a kdy není třeba použít Framework
  4. představení jednotlivých frameworků s jejich filosofií, hlavním směrem použití, přednostmi, neduhy, výjimečnými funkcemi oproti ostatním apod.
 • Frameworky – pro frontend
  1. jQuery – API, pluginy, jQuery UI, jQuery Mobile, jQuery ThemeRoller
  2. menší a ořezané implementace jQuery - Minified.JS, Zepto.JS, Cash.JS, Snack.JS, $dom.JS, jDiet.JS
  3. Prototype.JS – API, příklad
  4. MooTools – API, builder, příklad
  5. Angular – rozdíl přístupu, API, příklad
  6. ApacheCordova, PhoneGap –mobilních aplikace, příklad
 • Frameworky – pro administrace
  1. Google Closure
  2. Sencha Ext.js
  3. Isomorphic Smart GWT
  4. DHTMLX
 • Frameworky – pro grafické speciality
  1. Create JS – alternativa Actionscript vývojářů
  2. Raphaël JS – vektorové obrázky a jednoduché grafy
  3. Flotr2, Go JS – pokročilé a interaktivní grafy
  4. Three JS, Scene JS – 3D grafika pro canvas
 • Frameworky – Node.js
  1. zaměření, přednosti použití
  2. jednoduchá a pokročilá aplikace
  3. způsob vývoje, debugování
 • Frameworky – dekompilery a obfuskátory
  1. Javascript dekompilery
  2. Dean Edwards packer
  3. JS Lint – středníky a koncové čárky
  4. JSMin pro PHP
  5. YUI Compressor pro Java
  6. Google Closure – pokročilá optimalizace
 • Optimalizace výkonu
  1. uzavření kódu – closure (jednoduché typy vs. reference)
  2. definice JS procesu, kdy a kde začíná a končí
  3. řazení procesů
  4. lokální proměnné
  5. deklarace typu proměnné
  6. JIT kompilace
  7. animace a práce s DOM
  8. měření času
 • Javascript a bezpečnost
  1. zabezpečení cookies
  2. iframe komunikace: získáv. a posíl. dat z jiných domén
  3. CSRF útoky, XSS útoky, další útoky, historie
  4. skrývání před odhalením
  5. ochrany uživatelských vstupů aplikace
  6. ukradnutí administrační cookie
 • Závěr - implementace pokročilejších funkcí
  1. implementace přehrávače pro všechny prohlížeče
  2. pokročilá carousel galerie
  3. vkládání map s vlastními vrstvami a nastavením, bubliny
  4. vytváření/úprava dynamických grafů pomocí knihoven
Předpokládané znalosti:
Používání OS Windows nebo Mac, abstraktní myšlení, absolvování kurzů - HTML základy tvorby WWW stránek, kurzu CSS kaskádové styly a předchozího kurzu Javascript pro začátečníky nebo alespoň znalosti z praxe tomu odpovídající. Usnadnění může být znalost angličtiny a pokud účastník již třeba zná nějaký z programovacích jazyků rodiny C. Kurz předpokládá, že se účastníci HTML/CSS a Javascriptu aktivně věnují a často již v tomto prostředí pracují.
Doporučený předchozí kurz:
JavaScript - pro začátečníky (JVS1)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 800,00 Kč (9 438,00 Kč včetně 21% DPH)