JavaScript - pro pokročilé (JVS2)

Programování, Webové technologie

Účastníci získají celkový přehled o jazyku JavaScript a jeho možnostech v prostředí internetových prohlížečů. Naučí se psát robustní aplikace, knihovny a pluginy do internetových stránek. Naučí se vybrat si a používat správný framework a naučí se psát rychlé a bezpečné aplikace.

Lokalita, termín kurzuBrno
25.6. - 26. 6. 2018
Objednat
13.8. - 14. 8. 2018
Objednat
24.9. - 25. 9. 2018
Objednat
Praha
12.7. - 13. 7. 2018
Objednat
23.8. - 24. 8. 2018
Objednat
4.10. - 5. 10. 2018
Objednat
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • OOP v Javascriptu
  1. prototypování – statické a dynamické vlastnosti a metody
  2. prototypování – vytváření dědičnosti
  3. mylné metody vytváření tříd a dědičnosti
  4. nový statement class v ES6
  5. dědičnost, vytváření tříd pomocí různých pomocných knihoven a porovnání jednotl. implementací
  6. volání rodičovských metod a předávání kontextu
 • Nové rozšířené datové typy a pokročilé funkcionality v JS
  1. verze Javascriptu v prohlížečích, MDN
  2. rozšiřování základních prototypů, polyfilly
  3. nové funkce pro pole, nová číselná pole, iterátor typu Map
  4. funkce - předávání kontextů pomocí funkcí aplly a call, bind
  5. API nových elementů – canvas, audio a video
 • Formuláře důkladněji
  1. našeptávače
  2. multiupload souborů v čistém javascriptu
  3. nové atributy a typy vstupních polí v HTML5
  4. polyfily – date, slider, number…
 • Regulární výrazy
  1. co jsou regulární výrazy a k čemu slouží
  2. syntaxe, vytvoření regulárního výrazu
  3. literály, speciální znaky, modifikátory a kvantifikátory
  4. znakové třídy a množiny znaků
  5. zpětné reference
  6. používání funkcí test, exec, replace a split
  7. ošetřování před odesíláním formulářů, odlišnosti od jiných jazyků
 • Javascriptové frameworky
  1. co je framework/knihovna
  2. rozdělení frameworků dle potřeb
  3. kdy je třeba a kdy není třeba použít Framework
  4. představení jednotlivých frameworků s jejich filosofií, hlavním směrem použití, přednostmi, neduhy, výjimečnými funkcemi oproti ostatním apod.
 • Frameworky – pro frontend
  1. jQuery – API, pluginy, jQuery UI, jQuery Mobile, jQuery ThemeRoller
  2. menší a ořezané implementace jQuery - Minified.JS, Zepto.JS, Cash.JS, Snack.JS, $dom.JS, jDiet.JS
  3. Prototype.JS – API, příklad
  4. MooTools – API, builder, příklad
  5. Angular – rozdíl přístupu, API, příklad
  6. ApacheCordova, PhoneGap –mobilních aplikace, příklad
 • Frameworky – pro administrace
  1. Google Closure
  2. Sencha Ext.js
  3. Isomorphic Smart GWT
  4. DHTMLX
 • Frameworky – pro grafické speciality
  1. Create JS – alternativa Actionscript vývojářů
  2. Raphaël JS – vektorové obrázky a jednoduché grafy
  3. Flotr2, Go JS – pokročilé a interaktivní grafy
  4. Three JS, Scene JS – 3D grafika pro canvas
 • Frameworky – Node.js
  1. zaměření, přednosti použití
  2. jednoduchá a pokročilá aplikace
  3. způsob vývoje, debugování
 • Frameworky – dekompilery a obfuskátory
  1. Javascript dekompilery
  2. Dean Edwards packer
  3. JS Lint – středníky a koncové čárky
  4. JSMin pro PHP
  5. YUI Compressor pro Java
  6. Google Closure – pokročilá optimalizace
 • Optimalizace výkonu
  1. uzavření kódu – closure (jednoduché typy vs. reference)
  2. definice JS procesu, kdy a kde začíná a končí
  3. řazení procesů
  4. lokální proměnné
  5. deklarace typu proměnné
  6. JIT kompilace
  7. animace a práce s DOM
  8. měření času
 • Javascript a bezpečnost
  1. zabezpečení cookies
  2. iframe komunikace: získáv. a posíl. dat z jiných domén
  3. CSRF útoky, XSS útoky, další útoky, historie
  4. skrývání před odhalením
  5. ochrany uživatelských vstupů aplikace
  6. ukradnutí administrační cookie
 • Závěr - implementace pokročilejších funkcí
  1. implementace přehrávače pro všechny prohlížeče
  2. pokročilá carousel galerie
  3. vkládání map s vlastními vrstvami a nastavením, bubliny
  4. vytváření/úprava dynamických grafů pomocí knihoven
Předpokládané znalosti:
Používání OS Windows nebo Mac, abstraktní myšlení, absolvování kurzů - HTML základy tvorby WWW stránek, kurzu CSS kaskádové styly a předchozího kurzu Javascript pro začátečníky nebo alespoň znalosti z praxe tomu odpovídající. Usnadnění může být znalost angličtiny a pokud účastník již třeba zná nějaký z programovacích jazyků rodiny C. Kurz předpokládá, že se účastníci HTML/CSS a Javascriptu aktivně věnují a často již v tomto prostředí pracují.
Doporučený předchozí kurz:
JavaScript - pro začátečníky (JVS1)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 800,00 Kč (9 438,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

I&C Energo a.s., Jiří K.
JavaScript - pro pokročilé ( JVS2)
"Školení je perfektně připraveno, obsahuje velké množství užitečných informací pro běžnou praxi, které lektor prezentuje vysoce odborným, ale současně poutavým způsobem. Jedinou nevýhodou je snad nedostatek času na celou šíři náplně školení. "