Základy UML modelování v prostředí Enterpise Architect (UML1)

Programování, OOA, UML

Jazyk UML (Unified Modeling Language) se stal za posledních 25 letech fenoménem v oblasti analytických metod. V tomto kurzu Vám pomůžeme probojovat se houštinou různých modelů a diagramů, které UML analytikovi a návrháři nabízí.
V rámci kurzu získáte základní přehled a schopnost, jak tyto prostředky použít při práci na SW projektech. Jednotlivé modely a diagramy budou prezentovány na jednoduchých příkladech s použitím CASE nástroje Enterprise Architect.
V rámci kurzu předpokládáme bohatou diskuzi nad jednotlivými příklady, zaměřenou na dotazy a potřeby účastníků. Absolvování tohoto kurzu Vás určitě povzbudí k dalšímu zkoumání možností, jak Vám UML pomůže zlepšit vaše analytické vyjadřování.

V kurzu se naučíte

 • Získání kontextu: opakování fází SW projektu
 • Jaká je úloha analýzy v SW projektech a proč se používá modelování
 • Rychlý pohled do historie jazyka UML
 • Základní informace o těchto modelech/diagramech:
  1. Model/Diagram tříd (Class model)
  2. Diagram objektů (Object diagram)
  3. Komponentní diagram (Component diagram)
  4. Diagram balíčků (Package diagram)
  5. Model případů užití (Use case model)
  6. Diagram aktivit (Activity diagram)
  7. Stavový diagram (State diagram)
  8. Sekvenční diagram (Sequence diagram)
 • UML ve zpětném zrcátku: co s fází SW projekt je a není v UML
 • Základy práce s nástrojem pro vytváření diagramů UML Enterprise Architect
 • Doporučení dalšího vzdělávání a čtení
 • Kurz je určený pro

  • Projektové manažery, který potřebují v přiměřené míře rozumět pracovním prostředkům pracovníků na projektu
  • IT analytiky, kteří se zatím s UML nesetkali. A někdy je snad i odradilo množství informací, které v současnosti k UML existuje.
  • Business analytiky, kteří si hodlají vylepšit a zpřesnit výrazové možnosti
  • Programátory, kteří se cítí povolání k tomu, aby byli rovnoprávní a kritičtí partneři analytiků při přebírání jejich výsledků
   

  Lokalita, termín kurzu  Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

  Náplň kurzu:

  Skrýt detaily
  • Vývoj SW systémů, vývojové fáze SW projektu, modely apod
   1. Rozdělení SW projektu na fáze/etapy, proč vlastně?
   2. Role analýzy: na co musí dát analýza odpověď
   3. Role modelování v analýze
   4. Průlet historií analytických metodik
   5. Nástroje pro podporu modelování: Computer Aided Software Engineering - CASE
  • Historie a vznik UML, přehled diagramů, obecné prvky
   1. Three amigos: Booch, Rambough, Jacobsson a další inspirativní autoři
   2. Stručná charakteristika verzí
   3. Srovnání s jinými analytickými metodikami
  • Model/diagram tříd, model/diagram objektů
   1. Role modelu v analýze
   2. Základní prvky diagramu tříd
   3. Základní prvky diagramu objektů
   4. Příklady v EA
   5. Vlastní práce účastníků
  • Model balíčků
   1. Základní prvky diagramu balíčků
   2. Debata o roli pro uspořádání analýzy a projektu
   3. Ukázka v EA
  • Model případů užití
   1. Role modelu v analýze
   2. Základní prvky modelu případů užití
   3. Příklady v EA
   4. Vlastní práce účastníků
  • Diagram aktivit
   1. Role modelu v analýze
   2. Základní prvky diagramu aktivit
   3. Příklady v EA
   4. Vlastní práce účastníků
  • Stavový diagram
   1. Role modelu v analýze
   2. Základní prvky stavového diagramu
   3. Příklady v EA
  • Diagram komponent
   1. Role modelu v analýze
   2. Základní prvky diagramu aktivit
   3. Příklady v EA
  • Sekvenční diagram
   1. Role modelu v analýze nebo návrhu
   2. Základní prvky sekvenčního diagramu
   3. Příklady v EA
  • Závěr
   1. Doplňující témata
   2. Otázky účastníků
   3. Odkazy na další informační zdroje
  Předpokládané znalosti:
  Základní znalost některého programovacího jazyka, schopnost analytického myšlení, základní znalost objektové orientovaného programování.
  Časový rozvrh:
  2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
  Cena za osobu:
  9 800,00 Kč (11 858,00 Kč včetně 21% DPH)

  Vybrané zákaznické reference

  Michal Novák, Michal N.
  Základy UML modelování v prostředí Enterpise Architect ( UML1)
  "Objektové modelování software je o způsobu myšlení a pohledu na realitu. Kromě výkladu a příkladů probíhala přínosná diskuze k přístupu k modelování, odpovědi na dotazy a praktické doporučení volby diagramů pro praxi. Děkuji."
  Česká správa sociálního zabezpečení, Iva V.
  Základy UML modelování v prostředí Enterpise Architect ( UML1)
  "Pěkně vedené příklady, jeden s vlastním vypracování druhý řízený, to mi dalo nejvíce. "
  Česká správa sociálního zabezpečení, František M.
  Základy UML modelování v prostředí Enterpise Architect ( UML1)
  "Školitel se ochotně individuálně věnoval klientům."
  ERA a.s., Libor M.
  Základy UML modelování v prostředí Enterpise Architect ( UML1)
  "Odbornost školitele na výborné úrovni. Nic bych neměnil. Děkuji."
  ERA a.s., Jan D.
  Základy UML modelování v prostředí Enterpise Architect ( UML1)
  "Můj celkový dojem ze školení Základy UML modelování v prostředí Enterprise Architect (UML1) je velice pozitivní, a to především díky fundovanosti lektora v teoretické i praktické rovině. Ad co změnit – v tomto konkrétním případě, mě žádné konkrétní změny nenapadají. Ad co chybělo – video záznam školení, kde by se bylo možné vracet k probíraným tématům, a to především postupům prováděným na příkladech v EA. Ad nejvíce zaujalo – zda a jak probíraná témata přenést do každodenní praxe. Ad přínos – aplikace teorie na praktickém příkladu."
  ČEZ, a. s., Jan H.
  Základy UML modelování v prostředí Enterpise Architect ( UML1)
  "Mnoho příkladů z praxe, na začátku jsme si řekli, co bychom potřebovali probrat. Příjemné místo, dobré jídlo."
  ABIA CZ services s.r.o., Veronika S.
  Základy UML modelování v prostředí Enterpise Architect ( UML1)
  "Splnilo očekávání, dozvěděla jsem co je UML a snad pochopila o co jde :-). Rozhodně jsem se nenudila a bylo to velmi zajímavé."
  ABIA CZ services s.r.o., Dita K.
  Základy UML modelování v prostředí Enterpise Architect ( UML1)
  "školení splnilo mé očekávání, ukázalo základy UML a praktické využití, rychlé reakce na dotazy"
  ABIA CZ services s.r.o., Radomír M.
  Základy UML modelování v prostředí Enterpise Architect ( UML1)
  "Rozsah informací pro potřeby mého očekávání bylo dostatečné, oceňuji praktické procvičování a interakci s prezentujícím při řešení dílčích dotazů"
  RETIA, a.s., David F.
  Základy UML modelování v prostředí Enterpise Architect ( UML1)
  "Prinosem je ziskani zakladniho prehledu do problematiky UML, pochopeni souvislosti, prakticke pouziti z praxe."
  Home Credit International a.s., Lukáš Č.
  Základy UML modelování v prostředí Enterpise Architect ( UML1)
  "Vzhľadom k tomu, že sme boli na kurze len 2 účastníci, bol kurz vo veľmi príjemnej a uvoľnenej atmosfére. Lektor bol ochotný prispôsobiť obsah kurzu podľa našich znalostí a následných podnetov."