SQL Server Integration Services pro pokročilé (MSQL16)

Databáze, MS SQL

Hlavním záměrem tohoto kurzu je projít si do detailů nejen jednotlivé části SSIS, ale zejména použití pokročilých technik zřetězením pokročilých komponent SSIS pro vytvoření netradičních či náročných řešení. Projdeme si i všechny možnosti rozšíření SSIS, od programování vlastních komponent po jejich nasazení do provozu. Součástí kurzu jsou i moderní řešení jako je integrace s Azure cloudem, Data Quality Services, Master Data Services, SharePointu či webovými službami. Jedná se o intenzivní kurz, díky kterému dostanete z SSIS maximum, při datawarehousingu jakož i integrací různých systémů.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Pokročilé tasky Control Flow - detailně
  1. Web Service Task
  2. XML ​​Task
  3. Script Task - pokročilá integrace s SSIS package-om
  4. Execute Package Task
  5. WMI Data Reader/Event Watcher Task
  6. Message Queue Task
  7. Bulk Insert Task
  8. Data Mining Query Task
  9. Data Profiling Task
 • Pokročilé tasky Data Flow - detailně
  1. Synchronní a asynchronní transformace
  2. Použití advanced editoru tasků
  3. DQS Cleansing - čištění dat přes Data Quality Services
  4. Fuzzy Lookup/Fuzzy Grouping - alternativní čištění dat
  5. Slowly Changing Dimension - historie v dimenzích
  6. Cache Transform - vlastní cache-ování
  7. Pivot a Unpivot - rotace hodnot do sloupců a naopak
  8. Import a Export Column - Import/export BLOB dat
  9. Script Component - využití jako Source, Transformation a Destination
  10. Script Component - pokročilá integrace s SSIS package-om
  11. CDC Source a CDC Splitter
  12. XML ​​Source
  13. Data Mining Query a Model Training
  14. Dimension/Partition Processing
  15. DataReader/Recordset Destination a jejich další využití v package
 • Pokročilé techniky
  1. Inkrementální load dat použitím Change Tracking a CDC v SSIS
  2. Efektivní extrakce aktualizovaných a smazaných faktů bez CDC
  3. Načtení dat z web service do Data Flow
  4. Spouštění částí balíčků na základě stavu systému
  5. Integrace s Master Data Services
  6. Integrace s SQL Azure a Windows Azure Marketplace DataMarket
  7. Parent/child packages a jejich společná konfigurace
  8. Staging area
  9. Late-arriving (inferred) dimenze a fakta
  10. Conformed dimenze a fakta
  11. Data taps - export chybných dat do souborů na pozadí
  12. Získání dat ze Sharepointu a jejich zpětný upload
  13. Unit testing
  14. Optimalizace a škálování výkonu SSIS
  15. End-to-end řešení - automatizovaný data mining přímo z dat Facebooku do reportu
 • Customizace SSIS
  1. Vytvoření vlastních komponentů a transformace ve Visual Studiu
  2. Nasazení vlastních a 3rd party komponent na server
  3. Připojení přes ODBC
  4. Nativní připojení k Oracle, DB2, MySQL, SSAS a pod.
  5. Vlastní konektory, loggery a enumerátory
  6. Programátorské vytváření, nasazení a validace balíčků
 • Spolehlivé balíčky - restart zpracování a transakce
  1. Checkpointy - implementace a správa
  2. Checkpointovacie soubory
  3. Checkpointy v rámci jednoho kontejneru
  4. Checkpointy v rámci více kontejnerů
  5. Samostatné vs. více úkonů ve package
  6. Správná konfigurace
  7. Distribuované transakce a jejich správná podpora
  8. Scoping po kontejnerech
  9. Izolační levely
  10. Speciální izolační levely Snapshot a Chaos
 • Pokročilý monitoring a správa SSIS
  1. Spouštění a správa balíčků pomocí T-SQL
  2. Monitoring balíčků přes reporty v SSISDB
  3. Automatické logování do SSISDB a přístup přes T-SQL
  4. Migrace na Project Deployment Model
  5. Upgrade z předchozích verzí SQL Serveru
Předpokládané znalosti:
Znalost SSIS na úrovni základního kurzu k SSIS, základy programování v .NET, vítaná je i alespoň základní znalost ostatních BI komponent SQL Serveru.
Doporučený předchozí kurz:
SQL Server Integration Services a Data Warehousing (MSQL11)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
10 900,00 Kč (13 189,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

FNZ (UK) Ltd - Czech Branch, odštěpný závod, Jiří M.
SQL Server Integration Services pro pokročilé ( MSQL16)
"Probíraná témata byla přínosná a využitelná v praxi. "