SQL Server Analysis Services - Tabular Model - analýza dat s jazykem DAX (MSQL15)

Databáze, MS SQL

Cílem kurzu je naučit účastníky vytvářet zjednodušenou alternativu OLAP kostek v tabulárních režimu Analysis Services. Účastníci se naučí vytvářet a spravovat serverové modely analytické databáze SSAS - Tabular, dotazovat se v jazyce DAX na tyto modely a optimalizovat jejich výkon. Také se naučí, kdy je vhodnější použít tabulárních model a kdy tradiční OLAP kostku. Součástí kurzu jsou i možnosti reportingu a vizuálního zobrazení dat z tabulárního modelu. Kurz je vhodný pro účastníky, kteří potřebují rychle a jednoduše analyzovat data a implementovat technologii podobnou OLAP kostkám ve firmě, ale chtějí se vyhnout komplikovaným řešením.

Lokalita, termín kurzuVirtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Úvod do Analysis Services – tabular model
  1. Architektura tabulárního modelu
  2. Tabulární model vs. Multidimenzionální model - OLAP
  3. Tabulární model v Excelu, Analysis Services a Power BI
  4. Instalace Analysis Services v tabulárním módu
 • Vytváření tabulárních projektů
  1. Tvorba tabularního projektu ve Visual Studiu
  2. Datové zdroje a import dat
  3. Propojování tabulek - tvorba relací
  4. Diagramové a tabulkové zobrazení modelu
  5. Skrývání sloupců
  6. Aktualizace dat
  7. Formátování dat
  8. Připojení k analytické databázi / modelu z Excelu
 • Pokročilá funkcionalita
  1. Hierarchie
  2. Kalkulované sloupce
  3. Kalkulovaná měřítka – agregační funkce SUM, COUNT a další
  4. KPI - klíčové ukazatele výkonnosti
  5. Perspektivy
  6. In-memory vs. DirectQuery mód
 • Základy jazyky DAX – výpočty a kalkulace
  1. Úvod do jazyka DAX
  2. Logické funkce
  3. Filtrovací funkce
  4. Matematické a statistické funkce
  5. Funkce pro práci s textem
  6. Časové funkce - Předchozí období, Kumulativní součty, Klouzavé období
  7. Execution Context, Filtr Context a Row Context
  8. Optimalizace dotazů
 • Nasazení analytické databáze na server a zabezpečení
  1. Nasazení tabular modelu na server
  2. Processing - aktualizace dat
  3. Partitioning - optimalizace
  4. Zabezpečení tabularního modelu - oprávnění a přístupy
  5. Možnosti reportingu a vizuálního zobrazení: Power View, SSRS, Power BI
  6. Převod Excel PowerPivotu na tabulární projekt Analysis Services
Předpokládané znalosti:
Základní znalost SQL Serveru.
Doporučený následný kurz:
Power BI - pokročilá analýza dat pomocí jazyka DAX (PWBI2)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
9 900,00 Kč (11 979,00 Kč včetně 21% DPH)