MS Access - tvorba databáze (ACS2)

Microsoft, Databáze

Kurz je určen všem uživatelům, kteří chtějí efektivně využívat program MS Access pro správu svých dat. Účastníci kurzu se naučí využívat prostředí programu k úpravám existujících databází, pracovat s jednotlivými objekty databází a vytvářet vlastní databázové aplikace.

Privátní školení a termíny na míru

Z důvodu dlouhodobě nízké poptávky po tomto školení nejsou v současné době vypisovány termíny pro veřejnost. Je však možné zrealizovat školení jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Základní pojmy z oblasti databází
  1. Prostředí aplikace MS Access
  2. Základní objekty databáze
 • Tabulka a relace
  1. Návrhové zobrazení tabulky
  2. Primární klíč tabulky
  3. Datové typy polí tabulek a jejich použití
  4. Vlastnosti polí
  5. Ověřování dat
  6. Indexace polí
  7. Analýza dat a jejich rozdělení do tabulek
  8. Tvorba relací
  9. Typy relací a jejich použití
 • Výběrové a akční dotazy
  1. Návrhové zobrazení výběrových dotazů
  2. Použití kritétií v dotazech
  3. Parametrické dotazy
  4. Vkládání výpočtových polí
  5. Aktualizační dotazy
  6. Přidávací dotazy
  7. Odstraňovací dotazy
  8. Vytvářecí dotazy
 • Formuláře a jejich návrh
  1. Tvorba formulářů s podformuláři
  2. Úpravy formulářů v návrhovém zobrazení
  3. Použití ovládacích prvků na formuláři a jejich vlastnosti
 • Sestavy
  1. Tvorba sestav na základě dotazu
  2. Řazení a seskupení dat v sestavě
  3. Práce v návrhovém zobrazení sestavy
  4. Nastavení sestavy před tiskem
 • Makra
  1. Vytváření maker pomocí editoru maker
  2. Využití maker u ovládacích prvků na formulářích
  3. Nastavení událostí pomocí maker
 • Spolupráce s jinými programy
  1. Import a propojení dat z jiných aplikací
Předpokládané znalosti:
Uživatelská znalost práce s databází na úrovni kurzu ACS1
Doporučený předchozí kurz:
MS Access - práce s daty v relačních databázích (ACS1)
Doporučený následný kurz:
MS Access - vývoj vlastních aplikací (ACS3)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)

Vybrané zákaznické reference

Bohemia Controls s.r.o., Pavel B.
MS Access - tvorba databáze ( ACS2)
"Vše proběhlo na výbornou"
Zebra Technologies CZ s.r.o., Anthony B.
MS Access - tvorba databáze ( ACS2)
"very good, very efficient, thanks a lot regards "