MS Access - vývoj vlastních aplikací (ACS3)

Microsoft, Programování

Kurz je určen pokročilým uživatelům aplikace MS Access, kteří chtějí vyvíjet vlastní databázové aplikace. Učastníci si během kurzu vytvoří vlastní aplikaci, naučí se využívat událostí objektů a řešit praktické situace při práci s databází.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Prostředí aplikace
  1. úvodní opakování základních databázových objektů
  2. navigace databáze a její možnosti
 • Tabulky
  1. práce s tabulkou v různých zobrazeních
  2. datové typy polí a jejich využití
  3. přehled relačních vazeb a jejich nastavení
  4. datová makra
  5. návrh vlastní struktury tabulek cvičné databáze
 • Dotazy
  1. druhy dotazů a jejich praktické použití
 • Formuláře
  1. předdefinované formuláře a jejich využití
  2. návrh formuláře
  3. výpočtová pole ve formuláři, tvorba výrazů a zápis funkcí
  4. ovládací prvky a jejich vazba na makra
 • Sestavy
  1. návrh sestavy a její formátování
  2. ovládací prvky a nevázaná pole
  3. vzhled stránky a pokročilá nastavení před tiskem
 • Makra
  1. editor maker a jejich tvorba
 • Editor jazyka VBA
  1. prostředí editoru
  2. základy VBA - proměnné, datové typy,…
  3. moduly, funkce, podrutiny
  4. základy programování - rozhodnutí, cykly
  5. obslužné procedury událostí formulářů a sestav
  6. základní objektové modely aplikace Access
 • Externí datové zdroje
  1. zdroje dat z Excelu, Accessu, SQL Serveru, …
  2. import dat a jejich propojení
 • Příprava vlastní aplikace
  1. analýza výkonu
  2. rozdělení databáze (back-end / fron-end databáze)
  3. vlastní navigace
  4. příprava aplikace bez podpory aplikace Access v počítači
Předpokládané znalosti:
Práce se základními objekty databáze a orientace v prostředí aplikace MS Access.
Doporučený předchozí kurz:
MS Access - tvorba databáze (ACS2)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)