Javascript pro pokročilé a Node.js (JVS2)

Programování, Webové technologie

Účastníci získají celkový přehled o jazyku JavaScript a jeho možnostech v prostředí internetových prohlížečů. Naučí se psát robustní, rychlé a bezpečné aplikace, moderní skripty pro běžně používané aplikace s minimálním úsilí. Naučí se používat Node.js a jeho balíčky včetně jejich implementace.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Debuggování
  1. Nástroje pro vývojáře
  2. Příkazy pro ladění kódu
 • OOP v Javascriptu
  1. Prototypování – statické a dynamické vlastnosti a metody
  2. Prototypování – vytváření dědičnosti
  3. Volání rodičovských metod a předávání kontextu
  4. Uzávěry - Closures
  5. Nový statement class v ES6
  6. Moduly v ES6
 • Node.js
  1. Zaměření, přednosti použití
  2. Způsob vývoje, debugování
  3. File systém, základní moduly
  4. Využití při vývoji webových aplikací (babel, less, uglify, rollup)
  5. Vytvoření node.js serveru a zachycení dat (POST, GET)
 • Nové rozšířené datové typy a pokročilé funkcionality v JS
  1. Verze Javascriptu v prohlížečích, MDN
  2. Rozšiřování základních prototypů, polyfilly
  3. Nové funkce pro pole, nová číselná pole, iterátor typu Map
  4. Funkce - předávání kontextů pomocí funkcí aplly a call, bind
  5. API nových elementů – canvas, audio a video
  6. Lokální proměnné
  7. Arrow funkce
  8. Promisy
 • Regulární výrazy
  1. Co jsou regulární výrazy a k čemu slouží
  2. Syntaxe, vytvoření regulárního výrazu
  3. Literály, speciální znaky, modifikátory a kvantifikátory
  4. Znakové třídy a množiny znaků
  5. Zpětné reference
  6. Používání funkcí test, exec, replace a split
  7. Ošetřování před odesíláním formulářů
 • Ukládání dat
  1. Cookies
  2. Local Storages
 • Bezpečnost
  1. Zabezpečení cookies
  2. CSRF útoky
  3. XSS útoky
  4. Ochrany uživatelských vstupů aplikace
  5. Ukradnutí administrační cookie
 • Vývoj univerzální aplikace pro hlavní používané prohlížeče
  1. Polyfilly
  2. Využití Node.js pro vývoj
Předpokládané znalosti:
Používání OS Windows nebo Mac, abstraktní myšlení, absolvování kurzů - HTML základy tvorby WWW stránek, kurzu CSS kaskádové styly a předchozího kurzu Javascript pro začátečníky nebo alespoň znalosti z praxe tomu odpovídající. Usnadnění může být znalost angličtiny a pokud účastník již třeba zná nějaký z programovacích jazyků rodiny C. Kurz předpokládá, že se účastníci HTML/CSS a Javascriptu aktivně věnují a často již v tomto prostředí pracují.
Doporučený předchozí kurz:
Javascript - pro začátečníky (JVS1)
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
7 900,00 Kč (9 559,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

I&C Energo a.s., Jiří K.
Javascript pro pokročilé a Node.js ( JVS2)
"Školení je perfektně připraveno, obsahuje velké množství užitečných informací pro běžnou praxi, které lektor prezentuje vysoce odborným, ale současně poutavým způsobem. Jedinou nevýhodou je snad nedostatek času na celou šíři náplně školení. "