Indexy v SQL Serveru (MSQL14)

Databáze, MS SQL

Seznámení účastníků se všemi možnostmi využití indexů v SQL Serveru. Pokrývá do hloubky celou problematiku indexů - co jsou to indexy, jak se SQL Server rozhoduje, který index kdy a jak použít, a jak navrhnout a vytunit indexy na maximální možný výkon. Zabývá se také nejčastějšími chybami a mýty o indexování, a komplexním vlivem indexů na celkový výkon serveru. Účastníci se dozvědí nejen o klasických indexech, ale io full-textových či exotičtějších typech indexů. Vhodné pro ty, kteří chtějí dostat z indexů maximum, či jen zdokonalit se v této oblasti.

Privátní školení a termíny na míru

Z důvodu dlouhodobě nízké poptávky po tomto školení nejsou v současné době vypisovány termíny pro veřejnost. Je však možné zrealizovat školení jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Virtuálně se můžete přidat i ke školením ve výše nabízených lokalitách. Do poznámky v objednávce prosím uveďte „Připojím se virtuálně“

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Klasické indexy
  1. Jak SQL Server (ne)používá indexy
  2. Interní struktura indexů a její využití
  3. Clustered vs. Nonclustered indexy
  4. Indexové statistiky, interní struktura a její využití
  5. Covering vs. Composite indexy
  6. Indexace výrazů a agregačních funkcí
  7. Indexované (materializované) pohledy
  8. Málo známé způsoby využití indexů pro optimalizaci dotazů
 • Řešení problémů s indexy
  1. Vliv indexů na systém jako celek - pozitiva, negativa
  2. Optimalizace indexů - jak rychle zjistit chybějící i přebytečné indexy
  3. Odstranění bookmark lookupů
  4. Indexové bitmapy a joiny
  5. Konsolidace indexů
  6. Automatická údržba indexů a statistik
  7. Filtrované indexy a statistiky
  8. Partitioning indexů
  9. Doporučení z praxe
 • Fulltextové indexy
  1. Výhody fulltextových indexů oproti klasickým indexům
  2. Vytváření a správa fulltextových indexů
  3. Indexace textů a binárních dokumentů
  4. Fulltextové dotazy
  5. Nahrazení LIKE operátora rychlým fulltextem
  6. Simulace Google hledání použitím fulltextu
  7. Rozšiřování fulltextu
 • Ostatní indexy
  1. Hierarchické indexy
  2. XML indexy
  3. Geografické a geometrické indexy (spatial indexy)
  4. Columnstore indexy v SQL Serveru 2012+
Předpokládané znalosti:
Základy dotazování se v jazyce SQL, základy programování.
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 17:00hod.)

Vybrané zákaznické reference

Lion Teleservices CZ, a.s., Michal H.
Indexy v SQL Serveru ( MSQL14)
"super :-)"